Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 2012

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 2012

19. 6. 2012

Letos se již sedmým rokem slaví 19. červen jako Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je již tradičně vyjádřit respekt k genderové rovnosti a informovat širokou veřejnost o této problematice.

I přes rozšířený názor, že rovnosti žen a mužů už bylo v české společnosti dávno dosaženo, stále existuje celá řada oblastí, v nichž přetrvávají nerovnosti a kde je jedna či druhá skupina znevýhodněna. Také letos se koná řada zajímavých akcí, které mají na tyto nerovnosti upozornit a informovat o možnostech jejich řešení.

Ke Dni rovnosti se připojuje i síť nevládních organizací Česká ženská lobby (ČŽL), která hájí práva žen v České republice. Prostřednictvím chystaných akcí chce poukázat na problematiku slaďování práce a rodiny, zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, porodnictví či postavení migrantek v české společnosti.
 
„Mezi nejzávažnější problémy z hlediska postavení žen a mužů patří nerovnosti na trhu práce – ženy berou v průměru o 25 % méně než muži, což je dáno i tím, že ženy více než muži řeší problém, jak sladit pracovní povinnosti s péčí o děti. Zde svou roli hraje nedostatek zařízení péče o děti, ale i celková nekoncepčnost rodinné politiky. Dlouhodobě u nás narážíme na problém nedostatečného zastoupení žen v politice a v rozhodovacích procesech, např. v představenstvech velkých firem, kde velmi zaostáváme za evropským průměrem. Velice aktuální je situace v porodnictví, kde bohužel stále dochází k nerespektování práva žen na autonomní rozhodování o svém těle i zanedbávání psychosociálního aspektu péče na úkor přecenění role technologie a rutinních postupů“, říká Jana Smiggels Kavková, předsedkyně ČŽL.