Jen tak normálně si porodit

Jen tak normálně si porodit

15. 11. 2016

Happening na podporu práv rodiček a zdraví a bezpečí při porodu: Jen tak normálně si porodit se uskutečnil 15. listopadu před Ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí.

Happening se konal v den dlouho očekávaného rozsudku ESLP ve věci Dubská a Krejzová vs. ČR.

ESLP v roce 2014 zdůraznil, že porod doma je pro tzv. nízkorizikovou ženu srovnatelně bezpečný a že by tyto ženy měly mít možnost volby.

  • Proč jsou v ČR porody mimo nemocnici rizikovější než ve zbytku EU? A kdy se to změní?
  • Co přináší rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve věci porodů doma v ČR?
  • Jaký výběr nabízí český systém péče?
  • Jak náš stát podporuje ženy, které si zvolí porod mimo nemocnici? A jak podporuje porodní asistentky, jejichž péče je pro tyto ženy důležitá?
  • Několik stovek žen se každoročně rozhodne přivést své děti na svět doma. Proč? Jaké jsou tyto ženy?

Na akci byl pozván i ministr zdravotnictví pan Svatopluk Němeček.

Česká ženská lobby se připojila k happeningu Jen tak normálně si porodit a také vydala tiskovou zprávu: Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

Součástí akce byla výstava Sametový porod Hany Kalvachové – velkoformátové fotografie rodin, které se rozhodly přivést své děti na svět doma

Na akci se podepisovala nova petice za změny a svobodnou volbu žen v porodnictví.
 

Soubory ke stažení: