Hájíme práva žen v České republice 2018

Hájíme práva žen v České republice 2018

1. 1. 2018

Hájíme práva žen v České republice je projekt, který od 1. 1. 2018 realizuje Česká ženská lobby.

 

Cílem projektu je zlepšit genderovou rovnost ve společnosti na všech úrovních, řešit nejpalčivější problémy, které ženy trápí a přispět ke zlepšení
jejich životů – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících aktivit:

|| Monitorování naplňování a prosazování politik RP na úrovni institucionální spolupráce

 • Monitoring
 • Informování a síťování členských organizací, orgánů vlády a dalšími
 • Lobbing
 • Osvětové a informační aktivity pro veřejnost

|| Zlepšit situaci obětí násilí na ženách

 • Lobbingové aktivity
 • Infomační aktivity pro veřejnost

|| Zlepšit postavení vícenásobně znevýhodněných skupin žen

 • Realizace osvětových aktivit
 • Lobbing

|| Mezinárodní spolupráce v rámci EU

 • Spolupráce
 • Lobbing
 • Informační aktivity pro veřejnost

 

Název projektu:

"Hájíme práva žen v České republice"

Realizátor projektu: Česká ženská lobby, z.s.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: Hana Stelzerová, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel.: 725 820 266,

Web: www.czlobby.cz

Poskytovatel: Úřad vlády České repubiky