16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách - celosvětová kampaň

16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách - celosvětová kampaň

22. 11. 2017

 

Česká ženská lobby se připojuje k letošní celosvětové kampani 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Od 25. listopadu (Mezinárodního dne pro odstranění násilí na ženách) do 10. prosince (Dne lidských práv) nás spojuje mezinárodní solidarita vedoucí k zintenzívnění kroků za ukončení násilí páchaného na ženách i dívkách a slabších na celém světě, k dosažení budoucnosti, kdy násilí nebude tolerováno.

Již 14. listopadu vystoupila ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová v Praze na mezinárodní konferenci Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí, pořádané Úřadem vlády ČR. 20. listopadu se pak účastnila v Bruselu výročního kolokvia o lidských právech pořádaného na téma genderové rovnosti s názvem: Práva žen v bouřlivých časech, které uspořádala Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro Spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. V závěrečném proslovu paní komisařka zmínila rovněž kampaň #Metoo jako důkaz, jak důležité je problém násilí na ženách řešit nejen na politické úrovni, ale rovněž na úrovni praktických opatření, která mají dopad na běžné lidi. Zdůraznila potřebu spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají lokální dopad a poskytují pomoc obětem násilí, a posílení role neziskových organizací hájících práva žen.

Hana Stelzerová /ČŽL/, Věra Jourová, Barbora Hořavová /ESF/

Zástupkyně České ženské lobby přijaly pozvání rakouského velvyslance a 21. listopadu se společně s ním a velvyslankyněmi ze Švédska, Finska a Norska připojili v rakouské rezidenci v Praze k celosvětové kampani Orange the world, která upozorňuje na násilí na ženách a volá po „světlejší budoucnosti světa bez násilí“

Jana Smiggels Kavková, Alexander Grubmayr, Siri Ellen Sletner, Viktoria Li, Helena Tuuri, Ivana Antalová /Copyright: Fotorepo/René Volfí

 

Na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách 25. listopadu se Česká ženská lobby přidá k celosvětové kampani Orange the world zaoranžověním profilových fotek na Facebooku a spustí vzdělávací kvíz Jaké je vaše povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách?

Jaké akce chystají naše členské organizace?  

21. listopadu zahájila organizace proFem kampaň snídaní pro novináře a novinářky s názvem  JEN ANO JE ANO – znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy.

24. listopadu vyhlásí brněnské NESEHNUTÍ výsledky již 9. ročníku anticeny Sexistické prasátečko, jejíž cílem je odstranění reklamy snižující důstojnost žen a mužů.

Na 25. listopadu připravuje organizace Konsent ArtWall Gallery v Praze guerillovou akci Mýty o sexuálním násilí.

Pracovní skupina pro porodnictví při České ženské lobby se tento den připojí k celosvětové kampani Každá žena je růže, její členky předávají v 10 hodin růže u Ministerstva zdravotnictví či v porodnicích a tím upozorní na nutnost zlepšení porodní péče.

Na své Valné hromadě přijme Český svaz žen výzvu za urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

26. listopadu bude první Adventní koncert České televize v Břevnovském klášteře věnován organizaci ROSA, která potřebuje získat finance na opravu azylového domu pro ženy přeživší násilí, a dvou bytů pro přeživší.

Organizace ACORUS pořádá 28. listopadu v Českém centru exkluzivní aukci předních českých umělců spojenou s prodejní výstavou fotografií a linorytů dalších spřátelených výtvarníků a rukodělných výrobků klientek centra ACORUS.

Ve spolupráci s Americkým centrem organizuje Česká ženská lobby 30. listopadu česko-anglickou veřejnou debatu Ženy tváří tvář násilí. Debatující Ivana Antalová z České ženské lobby, Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ, Jitka Poláková z ProFem a Gail Whitmore z Ozvi se!/HollaBack! Czech budou hledat odpovědi na otázky: Je pomoc ženám dostatečná? Jak souvisí genderově podmíněné násilí s muži? Cítí se ženy cizinky v ČR bezpečně? Jak mohou ženy rozhodovat o svém těle při porodu? Součástí veřejné debaty bude i křest pokračování sborníku #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí, který připravuje Český svaz žen ve spolupráci s dalšími organizacemi hájícími práva žen.

Unie porodních asistentek pořádá 8. prosince celodenní seminář pro odbornou i laickou veřejnost Porodní dům krok za krokem, na které vystoupí zahraniční odbornice, které budou předávat informace o kontinuální péči poskytované samostatnými porodními asistentkami, která u nás stále chybí.

Dny aktivismu na podporu žen a dívek přeživších násilí ukončí 13. prosince proFem seminářem v Senátu Poslanecké sněmovny ČR s názvem Trestání znásilnění u nás a v zemích, které ratifikovaly Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

„Násilí na ženách je mezinárodně uznané porušování lidských práv, na které hledá řešení jak Evropská unie, tak Rada Evropy či vlády národních států. Představuje největší nerovnost mezi ženami a muži, a proto  by ho naše společnost měla brát vážně, jako celospolečenský problém. Pojďme společně vyjádřit solidaritu ženám a dívkám, které zažívají násilí a nedokáží se mu bránit!“ vyzývá Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel: 608 553 825

Tiskovou zprávu k tisku můžete najít zde.