Ženy v médiích: Přináší polistopadová trpělivost růže?

Placeholder

Ženy v médiích: Přináší polistopadová trpělivost růže?

23. 11. 2015

Ani čtvrt století po převratu nejsou ženy dostatečně zastoupeny ve středoevropských médiích. Srovnávací studie zemí V4 ukázala, že ženy chybí ve vedení médií a zároveň není dostatečně zohledněna jejich perspektiva. Témata důležitá pro ženy jsou odsunuta na pozici nedůležitých, oddechových zpráv. Ženy nejsou oslovovány, aby se vyjádřily k aktuálnímu společenskému dění.

Jak je na tom Česká republika ve srovnání s okolními státy? Liší se například od sousedního katolického Polska? Na tyto otázky hledal odpověď tým neziskových organizací Fórum 50 % (ČR), slovenská Demokrácia v strednej Európe, Maďarská ženská lobby, polský Kongres žen. Ve svém výzkumu se zaměřil na porovnání situace ve všech čtyřech státech.

Výsledek není ani pro jeden z nich nijak pozitivní. Ženy jsou v řízení médií zastoupeny jen zřídka – např. v ČR tvoří pouhých 20 procent. Čím jsou jednotlivá média nebo témata společensky závažnější, tím méně žen se na jejich tvorbě podílí.

Celý článek naleznete na http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-mediich-prinasi-polistopadova-trpeliv... .

Původní článek s analýzou všech zemí V4 najdete v anglickém jazyce zde http://visegradrevue.eu/why-dont-the-v4-countries-have-more-women-voices...