Za pandemii Covid-19 nesmí zaplatit ženy!

Placeholder

Za pandemii Covid-19 nesmí zaplatit ženy!

31. 10. 2020

Evropská ženská lobby (European Women's Lobby) seskupující více než 2000 neziskových organizací aktivních v oblasti ženských práv, připravila v dubnu 2020 koncepční materiál věnující se dopadu současné koronavirové krize na ženy. 

Ve svém dokumentu upozorňuje Evropská ženská lobby na to, že existují určité skupiny žen a dívek, které jsou v současné situaci velmi zranitelné. Patří mezi ně zejména:

  • Ženy samoživitelky a také ty, které se ocitly v izolaci a potýkají se s ekonomickou nejistotou;
  • Ženy, které jsou doma ohroženy intimním partnerským násilím, ty, které nemají bezpečný domov nebo žijí v útulcích, nebo ty, které jsou postiženy prostitucí, a to včetně obětí obchodování za účelem sexuálního vykořisťování;
  • Ženy, které žijí v zařízeních, kde není možné se izolovat, jako jsou azylové domy, nevyhovující tábory nebo střediska pro azylanty a azylantky, kde dochází k nárůstu násilí ze strany mužů;
  • Ženy, které zažívají v naší společnosti vyloučení, jako jsou starší ženy, romské ženy, migrantky a / nebo ženy bez dokladů, ženy bez domova, ženy se zdravotním postižením, ženy s nejistými pracovními úvazky a ženy ve věznicích;
  • Ženy, které vyžadují péči a pomoc.

Součástí koncepčního materiálu jsou doporučení jak pro členské státy EU, tak pro Evropskou komisi, která by měla být v souvislosti s aktuální pandemií přijata. Patří mezi ně návrhy na okamžitá opatření, ale také na opatření dlouhodobého charakteru.

Z výčtu doporučení Evropské ženské lobby pro členské státy EU uvádíme následující:

  • Zajistit rovnoměrné zastoupení žen v rozhodovacích procesech a při vytváření a provádění místních, regionálních, národních a evropských plánů na obnovu našich společností zasažených pandemií virové choroby covid-19. Při rozhodování a tvorbě plánů je třeba konzultovat organizace občanské společnosti;
  • Zajistit adekvátní financování neziskových organizací hájících práva žen;
  • Věnovat pozornost genderově podmíněnému násilí, přičemž musí být funkční a financované všechny ochranné mechanismy a služby na podporu obětí z řad žen;
  • Ratifikovat a implementovat Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí;
  • Zajistit sociální a ekonomická opatření na podporu žen a dívek v nejistých životních situacích, včetně těch, kdy jim hrozí ztráta zaměstnání, nebo jsou ohroženy chudobou.

 

Průvodní text Evropské ženské lobby v originálním anglickém znění je uveden zde a celý dokument zde: Women must not pay the price for COVID-19!