„Vložky nejsou luxusní zboží“ připomíná Česká ženská lobby poslancům a poslankyním

Placeholder

„Vložky nejsou luxusní zboží“ připomíná Česká ženská lobby poslancům a poslankyním

25. 9. 2023

 

Česká ženská lobby dlouhodobě prosazuje zařazení menstruačních potřeb do snížené sazby DPH. Jde o důležitou součást úsilí o potírání menstruační chudoby, která se týká i českých žen a dívek. ČŽL proto apeluje na poslance a poslankyně, aby zařadili menstruační potřeby do snížené, tedy 12% úrovně DPH.

Předsedkyně České ženské lobby Marta Smolíková zdůraznila naléhavou potřebu této změny: „Menstruační potřeby nejsou luxus ale v rodinách, kde jsou dcery, jsou pravidelným měsíčním nákladem. Zejména v období sociálního propadu velké řady domácností, zejména těch vedených sólo matkami, významně stoupá riziko menstruační chudoby. Ta prokazatelně omezuje účast dívek a žen na vzdělávání i na ekonomických a společenských aktivitách. Snížení DPH na menstruační potřeby je prvním krokem k řešení menstruační chudoby.“

Poslanecká sněmovna aktuálně jedná o konsolidačním balíčku, ve kterém jsou menstruační potřeby zařazeny tak jako dosud v základní sazbě, tedy 21 %. O změnu se snaží pozměňovací návrh poslankyň Ivany Mádlové, Aleny Schillerové, Renaty Oulehlové, které chtějí hygienické vložky, tampony, menstruační kalhotky, menstruační kalíšky zařadit do snížené 12% sazby DPH. Česká ženská lobby tento návrh, který je aktuálně ve třetím čtení, vítá a podporuje.

 

Na problém zařazení menstruačních potřeb do stejné hladiny jako luxusní zboží upozorňovala Česká ženská lobby již v prosinci 2022 na jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Česká republika uplatňuje jednu z nejvyšších sazeb DPH na tyto potřeby v EU, a to spolu s například Maďarskem, skandinávskými zeměmi nebo Chorvatskem. Přitom Evropská unie umožňuje od roku 2007 u menstruačních potřeb snížit daň na minimální přípustnou hodnotu 5 %. Snížené sazby DPH pro menstruační potreby využívá více než 17 států EU. Pro srovnání Irsko uplatňuje 0 %, Velká Británie 5 %, Německo 7 % a Slovensko 10 %. 

„Je neuvěřitelné, že menstruační potřeby, které jsou každý měsíc nezbytné téměř pro polovinu lidstva, by měly být zdaněny stejnou sazbou jako například tabák nebo alkohol. Vysoké zdanění menstruačních potřeb je důsledkem nízkého zastoupení žen v politice a v rozhodovacích pozicích obecně. Muži nemají stejné potřeby a zkušenosti, a to zneviditelňuje problémy, kterým ženy a dívky čelí,“ upozorňuje Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. 

 

Podle Evropských statistik si 1 z 10 dívek v EU nemůže dovolit základní hygienické potřeby. Nedostatek hygienických potřeb pro dívky ve vyloučených a chudých lokalitách znamená, že vynechají školu, což posiluje mezigenerační chudobu. Nedostupné menstruační potřeby jsou v praxi nahrazovány kusy látek, gázou, toaletním papírem, novinami či jinými metodami, které mohou ohrozit zdraví a bezpečí menstruujících. Menstruační chudoba se může podepsat nejen na fyzickém, ale i na psychickém zdraví, jde totiž o nenaplnění základních existenčních potřeb. 

Samotné snížení DPH nepovede k vymýcení menstruační chudoby. Česká ženská lobby proto apeluje, aby pomůcky byly dostupné také zdarma na školách, univerzitách, ubytovnách pro ženy bez domova a rovněž pro ženy z nízkopříjmových skupin. Pouze tímto způsobem je možné účinně potírat menstruační chudobu.

 

Kontakt pro média:
Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, email: hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: +420 725 820 266

Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel: +420 603 89 75 82