Vládo, zruš kvóty pro muže. Dnes!

Placeholder

Vládo, zruš kvóty pro muže. Dnes!

30. 5. 2016

Vláda ČR bude dnes projednávat Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Na přípravě cestovní mapy, která by nás měla vyvést z 81. místa v mezinárodním  hodnocení rovnoprávnosti žen a mužů (http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=CZE) se podílel vládní, nevládní i akademický sektor. Ačkoli ženy tvoří polovinu populace a jsou stále vzdělanější a kvalifikovanější (aktuálně 61% absolventek VŠ), v parlamentu, vládě, ve vedení médií a obchodních společností je nenajdeme. Ve firmách je nejhorší situace v těch státních. V představenstvech akciových společností s majoritním podílem státu a státních podnicích je jen 5% žen.

Ačkoliv celebrity a odborníci na etiketu přejí k dnešnímu MDŽ především, „aby byly spokojené samy se sebou a aby případné problémy braly méně dramaticky a pokud možno s větším nadhledem“, je zřejmé, že v ČR  není něco zásadního a systémového v pořádku. Proti evropské směrnici o povinném procentu zastoupení žen v dozorčích radách firem kotovaných na burze se argumentovalo tak, že kvalifikace musí dostat přednost před pohlavím. Aktuální data však ukazují (http://www.datovazurnalistika.cz/kdy-bude-otevreno-i-pro-zeny/), že reálně dostává mužské pohlaví přednost před kvalifikací.

„Stát jako předkladatel regulací by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Je na místě otázka, zda se v případě veřejných firem velmi nízké zastoupení žen v politických funkcích nepromítá do nízkého zastoupení ve vedení firem. Tvoří-li ženy 61 % absolventek vysokých škol a v představenstvech státních firem je jen 5% žen, je na místě také otázka, zda u nás nefungují neformální kvóty po muže. Takové, které před kvalifikací preferují mužské pohlaví. Když někdo nominuje někoho, kdo nemá potřebnou kvalifikaci, bude za to očekávat protislužbu – a jsme u jedné z příčin vysoké korupce v ČR,“ uvedl Tomáš Pavlas, manažer genderové programu z Otevřené společnosti. 

„Z porovnání zemí Evropské unie vychází Česká republika velmi slabě, co se týče zastoupení žen v rozhodovacích pozicích veřejných firem,“ říká Kateřina Mahdalová, šéfredaktorka webu datovazurnalistika.cz. „Po Maltě máme spolu s Estonskem a Kyprem druhý nejnižší podíl žen v dozorčích radách (7 %) a co se týče porovnání veřejného a soukromého sektoru, jednoznačně nejhůř se k rovným příležitostem staví samotný stát. Větší podíl žen než v představenstvech státních firem (5 %) najdeme v představenstvech společností, jež mají ve vlastnictví kraje (24 %) a statutární města (10 %), a lépe jsou na tom i představenstva firem soukromých (21 %). V dozorčích radách státních firem jsou ženy zastoupeny 15 procenty, u firem ve vlastnictví krajů 24 procenty, u městských firem 20 procenty. V dozorčích radách soukromých firem činí podíl žen 39 %.“

Otevřená společnost o. p. s. spustila on-line mapu (www.genderovamapa.cz) zastoupení žen a mužů v dozorčích radách a představenstvech veřejných firem: státních, krajských a městských. Můžete sledovat situaci v různých regionech, porovnávat je mezi sebou. Můžete si zobrazit detailní informace o jednotlivých firmách. Data se průběžně aktualizují! Celkový gender index za celou ČR je pouze 0,16, tj. máme pouze 16 % žen v nejvyšších orgánech veřejných firem a mapa ČR je celá modrá (http://www.genderovamapa.cz/?ge_type_id=2).

Celé znění tiskové zprávy naleznete v příloze. 

Jaké kroky je třeba podniknout?

Například upravit chystaný návrh zákona o výběru odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností ovládaných státem.  

Do návrhu zákona zapracovat tato opatření:

- doplnit statut vládního výboru pro personální nominace o kritérium genderové rovnosti

- zajistit transparentnost výběrových řízení řádným zveřejňováním veškerých výběrových řízení na dotčené pozice, včetně výběrových kritérií

- používat genderově senzitivní inzerce, včetně vyzývání žen k účasti ve výběrových řízeních

- cíleně vyhledávat vhodné kandidátky na dotčené pozice, a to nejen v rámci dané organizace, ale i mimo ni

- zajistit minimálně 40 % jak žen, tak mužů ve všech kolech výběrových řízení na dotčené pozice;

Další potřebná opatření jsou shrnuta v Policy paperu: www.otevrenaspolecnost.cz/download-publication/1003

Soubory ke stažení: