Úmluva proti násilí na ženách dosud bez ČR

Placeholder

Úmluva proti násilí na ženách dosud bez ČR

4. 7. 2015

Česká republika je mezi posledními pěti státy Evropské unie, které zatím nepodepsaly Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulskou úmluvu). I přes opakovaná ujišťování od vládních úředníků, která zaznívají na konferencích o boji proti násilí. Amnesty International proto ve spolupráci s dalšími organizacemi zahajuje kampaň Stop násilí na ženách.

Istanbulská úmluva ukládá státům minimální standard v boji proti násilí na ženách, například zřizování center odborné pomoci nebo vzdělávání státních úředníků, kteří s oběťmi a pachateli násilí přicházejí do styku. Násilí na ženách je přitom v ČR velmi rozšířené. O kampani nás informovala Hana Stelzerová, projektová manažerka a koordinátorka České ženské lobby (ČŽL).

Podle Agentury Evropské unie pro základní práva má každá třetí žena v ČR osobní zkušenost se sexuálním nebo fyzickým násilím. Každá druhá byla vystavena sexuálnímu obtěžování. Téměř polovina žen zažila psychické násilí ze strany partnera. Není pochyb, že násilí na ženách je jednou z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, ke kterým v naší zemi dochází, uvádí zpráva ČŽL.

Víc na ...