TZ: Univerzální periodický přezkum dodržování lidských práv u OSN v Ženevě - 28. zasedání

Placeholder

TZ: Univerzální periodický přezkum dodržování lidských práv u OSN v Ženevě - 28. zasedání

12. 10. 2017

Česká ženská lobby ve spolupráci s Ligou lidských práv předložila v březnu 2017 v rámci Univerzální periodického přezkumu dodržování lidských práv u OSN připomínky za Českou republiku, týkající se porodní péče a neoprávněných sterilizací žen.

V říjnu připomínky na půdě OSN v Ženevě obhajovala právní asistentka Ligy lidských práv Sandra Pašková.

Tisková zpráva Ligy lidských práv tady

Návrh doporučení pro Českou republiku v oblasti porodní péče:

6.136. Přijmout takovou legislativní úpravu o právech pacientů, která bude zahrnovat práva žen v souvislosti s reprodukčním zdravím a zajistit školení personálu zahrnující supervize související s poskytováním služeb reprodukčního zdraví k zachování základních práv žen a dívek při poskytování porodní a gynekologické péče.
6.136. Adopt a law on the rights of patients, including women's rights in the field of reproductive health, and organize the training of personnel involved in the supervision of reproductive health services in order to preserve the fundamental rights of women and girls in the area of obstetrics and gynecological health care (Albania);