TZ: Standardy UNICEF na podporu kojení nedodržuje žádná z českých porodnic, ukázal průzkum 4000 žen

Placeholder

TZ: Standardy UNICEF na podporu kojení nedodržuje žádná z českých porodnic, ukázal průzkum 4000 žen

24. 9. 2018

„S tím, co jsem se o kojení dozvěděla v porodnici, bych vůbec nekojila,“ – i tak by se daly shrnout zkušenosti mnoha žen z porodnic v České republice.

Přes deklarovanou podporu kojení u nás dlouhodobě klesají počty plně kojených dětí při odchodu z porodnic. Od roku 2003 se jejich počet snížil o téměř 10 %. Plně kojeno bylo v roce 2015 pouze 81 % dětí. Z výsledků nově představeného průzkumu 4000 žen o podpoře kojení vyplývá, že ani jedna z porodnic nedodržela 10 kroků k úspěšnému kojení, základní dokument Světové zdravotnické organizace a UNICEF na podporu kojení a kritérium nutné pro získání a udržení certifikátu Baby-friendly Hospital. Z celorepublikového výzkumu rovněž vyplynulo, že více než polovina dětí nebyla bezprostředně a nepřetržitě po porodu v kontaktu kůže na kůži s matkou po dobu minimálně jedné hodiny. Je přitom prokázáno, že kontakt kůže na kůži během první hodiny po porodu je pro kojení zásadní. Významný je však jako prostředek k zajištění dostatečné laktace i poté. Přes 80 % žen nebylo o důležitosti kontaktu kůže na kůži během pobytu v porodnici vůbec informováno.

„Více než třetina matek se nedočkala do 6 hodin po porodu informací o kojení ani pomoci s kojením,” uvedla Mgr. Aneta Majerčíková z iniciativy Šestinedělky, která představila výsledky průzkumu. „Nemůžeme se pak divit, že počet kojících žen se u nás snižuje. Oproti kojení je však umělá strava nevýhodná, ať již z hlediska zdraví dítěte a matky, rodinných a veřejných rozpočtů či ochrany přírody,” dodává Majerčíková. Podle jejího vyjádření 64 % žen nedostalo informace, že mají kojit podle potřeb dítěte. Polovina dětí byla v nemocnici dokrmována a 18 % dětí bylo dokrmováno umělým mlékem bez informovaného souhlasu rodičů.

„Mezi porodnicemi s certifikátem Baby-friendly Hospital a bez něj byly jen nepatrné rozdíly. Mnohé porodnice bez tohoto certifikátu si dokonce vedly lépe než porodnice s certifikátem,” zmínila Majerčíková. Výsledky průzkumu byly prezentovány v rámci kulatého stolu při příležitosti Národního týdne kojení, kterého se zúčastnily zástupkyně Úřadu vlády, veřejné ochránkyně práv, odborných společností sdružujících porodní asistentky, zdravotní sestry, duly, zástupkyně vybraných fakultních nemocnic, neziskových organizací a laktační poradkyně. Pozvání přijala také ředitelka úspěšné slovenské organizace Mamila.

Účastnice kulatého stolu dospěly k závěru, že podpora kojení by měla být v gesci Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a sociálních věcí, neboť kojení je právem ženy i dítěte. Nutností je vytvoření jednotných postupů pro podporu kojení v porodnicích odpovídajících aktuálním doporučením Světové zdravotnické organizace a UNICEF. Zároveň je potřeba zajistit matkám následnou péči při kojení po propuštění z porodnice domů.

Kontakt pro další informace:
Mgr. Aneta Majerčíková, Šestinedělky, aneta@sestinedelky.cz, tel. 603 117 028

Šestinedělky jsou nezisková iniciativa podporující matky po porodu. Věnují se mj. problematice poporodní péče a v roce 2017 realizovaly průzkum o podpoře kojení v porodnicích pohledem matek.

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice, www.czlobby.cz