TZ: Proč slavíme Mezinárodní den rovnosti žen a mužů?

Placeholder

TZ: Proč slavíme Mezinárodní den rovnosti žen a mužů?

17. 6. 2019

V Praze, dne 17. června 2019

Tisková zpráva: Proč slavíme Mezinárodní den rovnosti žen a mužů?

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů slavíme proto, abychom si připomínali stále nedokončenou a dlouhou cestu ženské emancipace, cestu ke společnosti, kde bude rovnost mezi muži a ženami prioritou a jedním ze základů demokracie. Protože ženská práva jsou lidská práva.

 

Letos v červnu si připomínáme 100 let od chvíle, kdy ženy v Československu mohly jít poprvé k volbám a být voleny na základě všeobecného volebního práva. Právo volit je něčím, bez čeho bychom si nedokázali představit demokratickou společnost usilující o spravedlnost. Cesta, jež vedla k prosazení ženského volebního práva, je symbolickým počátkem nejen ženské emancipace, ale i nedílnou součástí celospolečenského boje za rovnou a spravedlivou společnost. Již po osmé se letos 19. června slaví Mezinárodní den rovnosti žen a mužů. Jeho smyslem je mimo jiné poukázat na to, že ačkoli se nerovnosti mezi muži a ženami v řadě oblastí výrazně snižují, stále existuje mnoho úrovní, na nichž jsou ať už ženy, nebo muži systematicky znevýhodňováni.

 

Lidská práva jsou základem fungující demokracie, což je třeba si stále připomínat. Zvláště v dnešní době, kdy se objevuje řada snah nejen ženská práva omezovat, například zpochybňováním práva žen na potrat či ochrany žen prostřednictvím mezinárodní Úmluvy proti násilí na ženách, tzv. Istanbulské smlouvy u nás. Mezinárodní den rovnosti žen a mužů dává prostor k reflexi, kam jsme došli na cestě ženské emancipace a jaké kroky je třeba učinit, abychom byli společností, kde je rovnost mezi muži a ženami základní demokratický  princip na všech úrovních rozhodování.

 

Při příležitosti Mezinárodního dne rovnosti naše členské organizace a ČŽL pořádají zajímavé akce:

 

  • 19. 6. Křest sborníku: Genderman, muži a feminismus
  • 19.6. FUTURE LEADERS – mentoring pro malé ženy
  • 18. 6. Slavnostní vyhlášení soutěže Nadějná politička 2019
  • 24. 6. Feministická snídaně pro novinářky a novináře - diskuze u kulatých stolů: o všem, co jste kdy chtěli vědět o feminismu a báli jste se zeptat
  • 30. 6. MINERVA21: registrace na 5. ročník mentoringového programu

 

Kontaktní osoba:

Hana Stelzerová, ředitelka ČŽL, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel. 725 820 266