TZ: Pozitivní porodní zkušenost - utopie nebo možnost volby?

Placeholder

TZ: Pozitivní porodní zkušenost - utopie nebo možnost volby?

23. 7. 2019

v Praze, 23. července 2019

Tisková zpráva: Pozitivní zkušenost s porodem – utopie nebo možnost volby?

Více než 100 tisíc žen porodí každý rok v České republice. V posledních letech se s rozvojem lékařského vedení porodu stále více pozornosti věnuje také tomu, co je kromě medicínských zásahů nutné udělat, aby se ženy cítily u porodu bezpečně, pohodlně a sebejistě. Rostoucí možnosti, jak vyvolat, urychlit, ukončit, regulovat nebo sledovat fyziologický proces porodu vedou také ke zvyšující se medikaci porodního procesu. Tento přístup ovšem může podkopávat vlastní schopnost ženy porodit a negativně ovlivnit její vnímání toho, co za normálních okolností může být život pozitivně měnící zkušeností.

V souladu s globální strategií Organizace spojených národů vydala Světová zdravotnická organizace již v loňském roce směrnici, ve které se soustředí na to, aby ženy nejen přežily porodní komplikace, pokud se objeví, ale také, aby se jim podařilo plně využívat vlastního potenciálu zdraví a života. Tato směrnice propojuje stávající a nová doporučení a věnuje se zajištění bezpečí u porodu nejen z medicínského hlediska, ale také z hlediska uspokojování psychických a emocionálních potřeb žen. Zapojením do rozhodování získávají ženy pocit kontroly nad prožívaným porodem, čímž dochází ke zvyšování jeho bezpečnosti. Přijetí filozofie zaměřené na ženy a lidská práva otevírá mnohé možnosti péče, které si ženy přejí. Tato doporučení jsou založena na důkazech, podporují zdraví a bezpečí a bylo prokázáno, že pozitivně ovlivňují zkušenost žen s porodem.

Možnosti zavedení těchto doporučení do českého porodnického prostředí bylo jedním z hlavních témat letošního červencového setkání odborné a laické veřejnosti, které proběhlo uplynulý víkend na faře ve Skramníkách. Tato akce, kterou každoročně organizuje pod názvem Porodní slet Hnutí za aktivní mateřství a Unie porodních asistentek, proběhla letos ve spolupráci s Českou ženskou lobby, která v rámci podpory svých členských organizací koordinuje pracovní skupinu pro porodnictví.

Jedno ze zásadních doporučení této směrnice poukazuje na to, že každý porod je jedinečný, a doporučuje upustit od obvyklé praxe, kdy dochází k rutinnímu urychlování porodu, pokud je dilatace děložního hrdla pomalejší než jeden centimetr za jednu hodinu. Světová zdravotnická organizace předpokládá, že toto nové doporučení pomůže podstatně snížit míru zbytečných císařských řezů. Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka profesní organizace porodních asistentek UNIPA k tomu uvádí: „Tato doporučení pro nás nejsou novinkou. Vzhledem k tomu, že se Ministerstvu zdravotnictví zatím nepovedlo nastartovat vydávání standardizujících postupů zdravotní péče u nás, tato doporučení vítáme. Porodní asistentky, které jsou členkami naší profesní organizace, se směrnicemi Světové zdravotnické organizace při své činnost již dlouhodobě řídí.“

V uplynulém roce proběhly sice ze strany Ministerstva zdravotnictví pokusy o překlad těchto doporučení, bohužel zatím neúspěšně. „Jsem přesvědčená, že značná část rodiček doporučení WHO zná. V porodnici pak tyto zeny často narážejí na zastaralé postupy a nevstřícnost zdravotníků. Tento stav je neúnosný a v mnoha ohledech i nebezpečný. Je nezbytné, aby standardy péče v našem porodnictví odpovídaly nejnověji dostupným výsledkům vědy, což prezentují právě odborná doporučení WHO”, komentuje neutěšenou situaci Petra Sovová, předsedkyně pacientské organizace Hnutí za aktivní mateřství, která prosazuje zdravou a bezpečnou péči v souladu s odbornými poznatky už 20 let.

„Mezinárodní organizace opakovaně vyzývají Českou republiku k respektování a dodržování lidských práv v souvislosti s reprodukčním zdravím žen. I když Ministerstvo zdravotnictví podniká kroky vedoucí ke zlepšení situace, ať již zřizováním center porodní asistence či zapojováním porodních asistentek do samostatného výkonu povolání, přesto se spousta žen setkává s péčí snižující jejich důstojnost. Zavedení směrnice Světové zdravotnické organizace do české praxe může ženám důstojnost u porodu vrátit,“ dodává Ivana Antalová z České ženské lobby.

 

Kontaktní osoby:

 

 

Soubory ke stažení: