TZ: Odbornice a odborníci varují před přesunem agendy rovnosti žen a mužů

Placeholder

TZ: Odbornice a odborníci varují před přesunem agendy rovnosti žen a mužů

6. 5. 2019

UPDATE, 6. 5. 2019, 16:09 hod.: Novou zmocněnkyní pro lidská práva se dnes stala Helena Válková a podle dostupných informací tak agenda rovnosti žen a mužů zůstane na Úřadu vlády. 

V médiích se v posledních týdnech objevuje informace o tom, že by se Odbor rovnosti žen a mužů mohl přesunout z Úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Česká ženská lobby, síť 37 organizací hájících práva žen, a Genderová expertní komora ČR, z.s. považují tuto variantu za krok zpět. Agenda rovnosti žen a mužů je ze své podstaty průřezová a dotýká se politik všech resortů. I aktuálně platná vládní strategie v této oblasti zavazuje všechny ministerstva k plnění dílčích úkolů. Je proto logické, že na plnění těchto úkolů dohlíží Úřad vlády.

„Prosazování rovnosti žen a mužů je nezbytně nutné nejen z hlediska hodnotového, ale i z hlediska ekonomického. Přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami jsou pro ekonomiku státu i firem nevýhodné,“ upozorňuje předsedkyně Genderové expertní komory Veronika Šprincová. „To je také důvod, proč Světové ekonomické fórum od roku 2006 pravidelně hodnotí, nakolik se jednotlivým státům daří nerovnosti odstraňovat,“ dodává.

Česká republika se dlouhodobě řadí mezi ty členské státy Evropské unie, které v otázkách rovnosti žen a mužů zaostávají. Za rok 2018 se v hodnocení Světového ekonomického fóra umístila na 82. místě ze 149 posuzovaných států světa, což ji řadí mezi 5 členských států EU s nejhorším výsledkem. Hůře je na tom jen Slovensko, Malta, Kypr a Maďarsko. Navíc oproti stavu v roce 2006 se ČR propadla o 29 příček.

„Vzhledem k tomu, že se situace dlouhodobě nezlepšuje, považujeme za zásadní pokračovat v úsilí o rovnost žen a mužů a zefektivnit její prosazování ve všech oblastech. Přesunutí agendy z Úřadu vlády na MPSV by však vedlo naopak k oslabení tohoto úsilí na vládní úrovni,” varuje Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby.

Jak se ukázalo již za vlády Petra Nečase, přesun agendy na MPSV neumožňuje prosazovat rovnost žen a mužů v celé její šíři a nutně vede k omezení na témata související s trhem práce a sociální a rodinnou politikou. Neméně důležitá témata, jako prevence domácího a sexuálního násilí, zvyšování zastoupení žen v rozhodovacích pozicích či podpora zlepšení práva rodiček na svobodnou volbu porodní péče, by tak byla odsunuta do pozadí. Realizace tohoto záměru by navíc do společnosti vyslala jasný signál, že této vládě na prosazování rovnosti žen a mužů nezáleží a že nepovažuje za důležité přetrvávající nerovnosti systematicky a efektivně odstraňovat.

 

Kontakt:

Veronika Šprincová, předsedkyně Genderové expertní komory,

sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787

 

Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby,

predsedkyne@czlobby.cz, 739 415 312