TZ: Nemlčme a distancujme se od výroků předsedy Senátu v Terezíně – vyzýváme k omluvě

Placeholder

TZ: Nemlčme a distancujme se od výroků předsedy Senátu v Terezíně – vyzýváme k omluvě

21. 5. 2019

V Praze, dne 21. května 2019

Nemlčme a distancujme se od výroků předsedy Senátu v Terezíně – vyzýváme k omluvě

V neděli 19. května vystoupil na tryzně v Terezíně předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) s projevem, kde mj. uvedl: “Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám, a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru, může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.”

Považujeme za nepřijatelné, aby druhý nejvyšší představitel České republiky dával do souvislosti s totalitním uvažováním a nesnášenlivostí témata, která jsou od devadesátých let spojována s demokracií. “Veřejná diskuse o životním prostředí či rovnosti pohlaví naopak dává prostor hlasům, které byly a stále jsou okrajové. Navíc to, že společnost jako celek má z dlouhodobého hlediska z rovnosti pohlaví prospěch, bylo prokázáno - stejně jako nutnost diskuse o změně přístupu k životnímu prostředí,” reaguje Eliška Kodyšová, předsedkyně České ženské lobby. “Výrok pana Kubery paradoxně popírá hodnoty tolerance, které měla tryzna v Terezíně připomenout,” dodává.

„Totalita zahalená do zvrácené „monokulturní“ nacionalistické ideologie mě připravila o tátu a většinu blízkých. Za svůj život jsem byl aktivní v ekologickém hnutí, za což jsem byl sledován státní bezpečností, stavím se na stranu svých přátel z LGBT komunity. A hluboce mne zasahuje, že si toto dovolí říct předseda Senátu právě na tryzně v Terezíně, čímž zlehčuje to, čím si všechny oběti nacistického i komunistického teroru prošly”, říká sociolog a zakladatel hnutí Veřejnost proti násilí Fedor Gál, který se v Terezíně narodil.

“Je to smutná ironie, že ukazováním na rozmanité společenské proudy hájící rovnoprávnost pohlaví či ochranu životního prostředí pan předseda Kubera dělá přesně to, co kritizuje - “kdo není s námi, je proti nám, a je potřeba ho umlčet”. Neomlouvá ho ani to, že tento paradox by mohl být mimo jeho schopnost porozumění,” míní David Murphy, Výkonný ředitel Greenpeace Česká republika. “Je důležité dodat, že vědci a klimatologové všeobecně souhlasí s tím, že změna klimatu představuje skutečnou existenční hrozbu pro lidstvo. Vliv klimatických změn v České republice již vidíme v podobě sucha, povodní a degradované půdy. Tyto a další výzvy lze řešit pouze společným jednáním. Odpovědní politici by se měli snažit, aby nás spojili při řešení společných problémů,” říká.

"V době, kdy celá Evropa bojuje za podporu a růst občanské společnosti je výrok předsedy Senátu ČR alarmující. Spojit totalitu a její miliony mrtvých, na které se zrovna vzpomínalo, s legitimní občanskou aktivitou je nebezpečné," uvedl Mark Martin, ředitel české Amnesty. "Taková slova z úst předsedy Senátu je třeba nebrat na lehkou váhu, v tichosti totiž mohou legitimizovat odpor k občanské společnosti. A jak víme od našich sousedů z Maďarska či Polska, slovní odpor může být jen začátek", dodal.

Žádáme předsedu Senátu ČR, aby se za svůj výrok veřejně omluvil. Zároveň apelujeme na představitele ČR, politiky a političky, aby tento výrok pana Kubery netolerovali a veřejně se od takového chování distancovali. Svým mlčením dávají legitimitu tomu, že na pietním místě dochází k absurdnímu divadlu, které s pietou nemá nic společného.

 

Společná výzva České ženské lobby, Amnesty International, Greenpeace a Společnosti pro trvale udržitelný život.

 

Kontakt:

Eliška Kodyšová, předsedkyně ČŽL, predsedkyne@czlobby.cz, Tel: 739 415 312

Martina Pařízková, tisková mluvčí Amnesty International, martina.parizkova@amnesty.cz,

Tel: 731 642 240

David Murphy, Výkonný ředitel Greenpeace ČR, david.murphy@greenpeace.org, Tel: 734 620 841