TZ: Koalice Hlas proti násilí uzavírá 16 dní aktivismu výzvou politikům

Placeholder

TZ: Koalice Hlas proti násilí uzavírá 16 dní aktivismu výzvou politikům

10. 12. 2020

 

Mezinárodní den lidských práv uzavírá 16 dní aktivismu, kdy lidé po celém světě pořádají akce upozorňující na porušování základních lidských svobod a práv. Dny začaly 25. listopadu Mezinárodním dnem za odstranění násilí páchaného na ženách. Oranžová barva letos zabarvila řadu míst a budov a ve čtvrtek 10. prosince se k nim přidává i Petřínská rozhledna. Hlavní město Praha tak společně s námi upozorní na závažnost tématu násilí na ženách v naší společnosti.

V České republice je násilí na ženách podceňovaným a přitom závažným problémem, o kterém dlouhodobě informujeme a apelujeme na politiky a političky, aby se jím zabývali. I proto vznikla koalice HLAS PROTI NÁSILÍ, jejímž cílem je nejen dosáhnout pozitivních změn v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí a domácího násilí v ČR, ale také informovat o rozsahu problému a podpořit oběti i odbornou veřejnost, která se v této nelehké oblasti angažuje. Chceme dát hlas všem, kdo násilí zažili.

Letošní nouzový stav ukázal, že je třeba řešit domácí násilí a násilí na ženách. Vzrostl totiž počet incidentů domácího násilí a zvýšila se poptávka po službách organizací pomáhajících obětem tohoto násilí. Současně se ukázaly mezery v poskytování pomoci obětem násilí ze strany státních institucí. V ČR stále není dostatek specializovaných policejních týmů na pomoc obětem násilí, které představují důležitou součást fungování sítě pomoci. Dále pak chybí bezpečné azylové domy, psychoterapeutické služby pro rodiny s dětmi zasažené násilím, centra pro oběti znásilnění či komplexní provázané sítě služeb. Zásadní pro zlepšení situace je především interdisciplinární spolupráce všech aktérů pomáhajících obětem, obdobné integrovanému záchrannému systému, i dostatek preventivních programů.

„O násilí na ženách se konečně otevřeně mluví, což znamená, že ho společnost začíná brát vážně a já věřím, že i to je cesta ke zlepšení”, říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby a členka koalice.

Česká ženská lobby se letos společně s dalšími organizacemi, institucemi a představiteli ambasád opět přidala k výzvě Orange the World a spolu se Švédskou ambasádou podpořila tuto celosvětovou kampaň OSN. 

Švédské velvyslanectví se k této kampani připojuje hrdě a s velkou radostí. V rámci našich politických priorit leží problematika násilí na ženách na nejvyšších příčkách a my si ohromně vážíme českých partnerů, jako je Česká ženská lobby a další, kteří nám v upozorňování na podobné problémy pomáhají. Velmi se na další blízkou spolupráci těším. Doufám, že jakmile to v těchto temných časech bude možné, setkáme se opět osobně a budeme se tímto palčivým tématem zaobírat hlouběji,” vzkazuje velvyslanec Švédska Fredrik Jörgensen.

Dnes, 10. prosince chce Česká ženská lobby společně s Amnesty International a organizací Konsent vyslat do světa náš hlas na podporu obětí genderově podmíněného násilí a spouštíme kampaň, ke které se může přidat kdokoliv z vás. Využijte svůj hlas a prostřednictvím petice apelujte s námi na politiky a političky, aby urychleně přijali následující opatření proti násilí a na pomoc jeho obětem:

Systémová opatření na pomoc obětem násilí.
Sociální služby a organizace, které pomáhají řešit dopady násilí i zajišťovat prevenci, si zaslouží navýšení finančních zdrojů i symbolické ocenění. Potřebujeme i více specializovaných policejních týmů na pomoc obětem domácího násilí. Nedostatečné financování znamená v mnoha případech ohrožení zdraví či dokonce života.

Osvětové kampaně cílené na prevenci i řešení násilí.
Kampaně by měly být vytvářené ve spolupráci s relevantními nevládními organizacemi, a měly by zdůrazňovat, že vyšetřování a ochrana obětí probíhá i za ztížených a komplikovaných podmínek současné pandemické situace.

Poradenství a informace prostřednictvím všech kanálů, ne jen digitálně a po telefonu.
Ne všichni mají přístup k internetu a obzvlášť v případě násilí ze strany partnera může mít oběť ztížený nebo zcela odepřený přístup k online formám pomoci. Informace a kontakty je možné sdělovat v televizi, rozhlase, tištěných médiích, místních tiskovinách, na letácích, na veřejných reklamních plochách či nástěnkách a podobně.

 

„Dnes také vypouštíme sociální spot na téma násilí na ženách a domácího násilí, který jsme připravili s reklamní agenturou TRIAD a produkční společností Stink Films. Jeho cílem je zvýšit povědomí o tomto obrovském problému u veřejnosti a aktivizovat ji, protože bez tlaku společnosti žádné změny nepřijdou," říká Irena Hůlová z Amnesty International a dodává, že na webu HlasProtiNasili.cz je možné se připojit k petici. 

 

Kontakty:

Hana Stelzerová, České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Johanna Nejedlová, Konsent, johanna@konsent.cz, tel: 722 018 115

Irena Hůlová, Amnesty International, irena.hulova@amnesty.cz , tel: 725 495 572 

Koalice organizací Hlas proti násilí

Koalice Hlas proti násilí vznikla na podzim 2019 spoluprací organizací, které se dlouhodobě věnují lidským právům, násilí na ženách a domácímu násilí. Naším cílem je dosáhnout proměny aktuálního stavu v oblasti násilí a domácího násilí v ČR, informovat o tématu a podpořit oběti i odborníky, kteří v této nelehké oblasti pracují. Chceme dát hlas těm, kteří násilí zažili. Společně apelujeme na přijetí Úmluvy pro prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí v ČR.

www.hlasprotinasili.cz ; kontakt info@hlasprotinasili.cz 

Odkaz na video:

https://youtu.be/T_5ynyHWrRo