TZ: I v České republice jsou ženy ve 21. století mnohdy vystavovány násilí

Placeholder

TZ: I v České republice jsou ženy ve 21. století mnohdy vystavovány násilí

26. 11. 2018

„Staňte se respektujícími lékaři, kteří ctí tělo, zkušenosti, historii druhých lidí. Jednejte s rodícími ženami s úctou a respektem," i taková přání mají ženy na české porodníky.

V neděli 25. listopadu 2018, který je celosvětovým dnem za odstranění násilí na ženách, vyjádřila zástupkyně pracovní skupiny pro porodnictví při České ženské lobby růží položenou před Ministerstvo zdravotnictví solidaritu se ženami, které se ve svých životech setkaly s násilím u porodu. Česká ženská lobby se tím připojila k celosvětovému hnutí The Roses Revolution.

 

 

"V mnohých našich porodnicích se ženy setkávají s péčí, která je poskytována bez informovaného souhlasu či je v rozporu s nejnovějšími poznatky vědy. Jde zejména o nedostatek soukromí a diskrétnosti, vnucující lékařské postupy, omezování v pohybu, rutinní nástřih hráze a oddělování dětí od jejich matek. Položením růže před Ministerstvo zdravotnictví jsme vyjádřily solidaritu se ženami, které se setkaly s tímto přístupem a apelujeme na zlepšení porodní péče. Přejeme si respekt k lidské důstojnosti," upřesňuje Ivana Antalová.

Násilí v porodnictví je globální problém, na to poukazuje i Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení k prevenci a odstranění poškozování a nedostatku respektu při porodu ve zdravotnických zařízeních: "V mnoha zdravotnických zařízeních na celém světě zažívají ženy při porodu nedůstojné a poškozující zacházení. Nejen že takové zacházení porušuje práva žen na důstojnou péči, ale zároveň může ohrozit jejich právo na život, zdraví, tělesnou nedotknutelnost a právo nebýt diskriminovány."

Po skončení akce byla růže přenesena na Ďáblický hřbitov k náhrobkům dětských obětí komunismu, jejichž matky porodily v 50. letech ve věznici na Pankráci a kterým nebyla poskytnuta péče.

Dále se Česká ženská lobby v rámci 16 dnů aktivismu společně se zástupkyněmi členských organizací připojila ke kampani Orange The World, vyjadřující solidaritu se ženami, které ve svých životech čelí jakékoliv formě násilí či diskriminace. Společnou fotografií v oranžovém vyjádřily naději ve světlejší budoucnost.

Ředitelka organizace se rovněž přidala ke společnému fotografování velvyslanců a velvyslankyň, jež se sešli na Švédské ambasádě v pátek 23. listopadu, aby společně podpořili kampaň proti násilí na ženách Orange The World a ukázali svůj postoj k tomuto problému.

 

„Je skvělé, že představitelé zemí, které již Istanbulskou úmluvu přijali, společně podporují ratifikaci úmluvy v České republice. Téma rovnosti žen a mužů v naší společnosti považují za důležité. A právě solidarita a srovnatelná pomoc napříč Evropou je hlavním opatřením Úmluvy proti násilí“, dodává Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Kontakt pro další informace:
Ing. Ivana Antalová, Česká ženská lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, tel. 734 665 147