TZ: Happening a spuštění kampaně: Chce to souhlas

Placeholder

TZ: Happening a spuštění kampaně: Chce to souhlas

12. 2. 2021

Změňte definici trestného činu znásilnění tak, aby pohlavní styk bez souhlasu jedné ze stran byl považován za znásilnění, vyzývají Amnesty International, Česká ženská lobby, Konsent a Ženy v právu.

V pátek 12. února 2021 spouští iniciativa nevládních organizací kampaň Chce to souhlas. Tu odstartuje happening před Poslaneckou sněmovnou, během kterého zástupci a zástupkyně iniciativy předají politikům a političkám výzvu ke změně zákona o znásilnění a papírové karafiáty symbolizující oběti znásilnění. Cílem kampaně je redefinice zákona o znásilnění tak, aby za trestný čin znásilnění byl považován pohlavní styk bez souhlasu jedné stran, a ne pouze pohlavní styk, ke kterému došlo za použití donucení, pohrůžky donucením či zneužití bezbrannosti. Současná definice vede k tomu, že většina znásilnění není prošetřena. Odsouzení pachatelé kvůli takovému nastavení odcházejí ze soudních lavic v 50 % případů s podmíněným trestem, či jsou odsouzení za jiný trestný čin než znásilění. To se podle zmíněných organizací musí změnit.

V České republice je na policii každoročně ohlášeno přibližně 600 případů znásilnění. Podle odborných výzkumů je v Česku každoročně spácháno na 12 000 znásilnění, drtivou většinu však nikdo policii neoznámí. Jedná se zhruba o 34 případů denně, policii je ohlášeno jen jedno či dvě z nich. „Znásilnění je zločin, který má velmi traumatický dopad na oběti. 90 % z nich se s následky potýká dlouhodobě. Je potřeba, aby oběti měly oporu v právu a věděly, že i když z nějakého důvodu neměly možnost se bránit, třeba protože byl pachatelem jejich partner nebo protože byly paralizované strachem, mají právo na spravedlnost,” říká Irena Hůlová, manažerka kampaní a advokační činnosti z Amnesty International.

Česko by se změnou definice trestného činu znásilnění tak, aby zahrnovala pohlavní styk bez souhlasu, přidalo k 12 evropským zemím, které již legislativu ohledně znásilnění sladily s mezinárodními závazky. „Souhlas se sexem nebo sexuální aktivitou je potvrzením toho, že je sex chtěný a žádaný oběma stranami. Souhlas může být verbální i neverbální, stačí, když bude svobodný a jednoznačný. Signály se mohou lišit, a pokud si jedna ze stran není jistá, je dobré se zeptat,” vysvětluje Lucie Ottingerová z Ženy v právu podobu souhlasu.

„Chceme politiky a političky vyzvat k tomu, aby závažný problém, kterým znásilnění je, nepřehlíželi, ale naopak ho vzali za své téma a zasadili se o změnu. To vyšle důležitý signál nejen obětem, ale i pachatelům a přispěje k tomu, aby znásilnění ve společnosti ubylo.” uvádí Johanna Nejedlová předsedkyně organizace Konsent. Za jejími slovy stojí i 450 lidí, kteří si adoptovali papírové karafiáty, jež iniciativa politikům předá. Na nespokojenost s nízkými tresty v případě znásilnění upozornil i nedávný průzkum organizace Youth speak up, podle něhož považují mladí lidé právě nízké tresty za znásilnění za jedno z nejpalčivějších volebních témat.

Kontakt pro média:

Johanna Nejedlová, předsedkyně Konsent, z.s., členka výboru České ženské lobby,  johanna@konsent.cz, 722018115

Irena Hůlová, manažerka kampaní a advokační činnosti Amnesty International  irena.hulova@amnesty.cz, 725495572

Lucie Otiingerová, spoluzakladatelka, lucie.ottingerova@zenyvpravu.eu, 728 886 768