TZ GIC NORA: Ženy v Evropě stále pracují dva měsíce v roce “zdarma”, v České republice ještě déle

Placeholder

TZ GIC NORA: Ženy v Evropě stále pracují dva měsíce v roce “zdarma”, v České republice ještě déle

3. 11. 2017

Na 3. listopad připadá v tomto roce Evropský den platové rovnosti (European Equal Pay Day nebo EU Equal Pay Day). Tento den symbolicky započíná období do konce kalendářního roku, kdy ženy v Evropské unii pracují bez odměny. Průměrná evropská žena totiž stále ve srovnání s mužským protějškem pobírá o 16,3 % nižší odměnu. Míra platové nerovnosti v ČR je dlouhodobě ještě větší, dosahuje 22,5 % a je druhou nejvyšší ve srovnání s ostatními státy EU. Pro představu, průměrná Češka za rok v důsledku platové nerovnosti přichází v přepočtu o 80 976 korun.

“Za velmi problematickou považuji nejen platovou nerovnost jako takovou, ale také její důsledky, kdy nižší výdělky žen znamenají například také o 18 % nižší penze a vyšší ohrožení chudobou nejen ve stáří (14,4 %), ale po celý život, což se často podepisuje nejen na ženách samotných, ale také na jejich případných potomcích, obzvlášť pokud jde o sólomatky. A i pokud se nejedná o samoživitelky, ztrácí rodinný nebo partnerský rozpočet.” uvádí sociolog Genderového informačního centra NORA Lukáš Slavík.

Důsledkem platové nerovnosti však není jen materiální a ekonomická nerovnost a deprivace, ale také nerovnost mocenská, která podle zjištění studií může souviset s výskytem násilí na ženách.

Nerovnému odměňování žen a mužů se v posledních letech začíná věnovat zvýšená pozornost i v České republice. Aktivní jsou v tomto ohledu neziskové organizace jako např. Genderové informační centrum NORA či Otevřená společnost. Genderové informační centrum NORA vedlo v letech 2015–2016 osvětovou kampaň k tématu ve všech krajských městech České republiky.

Důležitost řešení nerovnosti v odměňování žen a mužů si uvědomilo i ministerstvo práce a sociálních věcí, a proto v roce 2016 zahájilo ambiciózní projekt s názvem “22 % K ROVNOSTI”. 

“Jedním z možných nástrojů pro snižování nerovnosti je transparentnost odměňování,” uvádí ředitelka Genderového informačního centra Kateřina Hodická. “V roce 2014 doporučila Evropská komise svým členským zemím posilovat zásadu rovného odměňování žen a mužů právě prostřednictvím transparentnosti. V tomto kontextu se jeví jako krok zpět rozhodnutí Ústavního soudu z 1. listopadu 2017 v otázce zveřejňování platů a odměn úředníků, které mě osobně překvapilo. Svým výrokem Ústavní soud popřel dřívější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nepochybuji o tom, že výrok Ústavního soudu bude mít negativní dopad na platovou diskriminaci v České republice,” uzavírá Hodická.

Platová nerovnost je komplexním problémem, ke kterému přispívá mnoho faktorů, například rozdílné životní a profesní dráhy žen a mužů, kdy muži zaujímají spíše lépe placené a vedoucí pozice, a ženy místa, které jsou spojená se sférou péče, školství a služeb, typicky mimo rozhodovací pozice. Jen pro představu, mezi manažery bychom v ČR nalezli pouze 25 % žen. “Ženská zaměstnání” navíc společnost i zaměstnavatelé/ky často vnímají jako méně prestižní. Ženy zaujímají méně prestižní pozice i navzdory skutečnosti, že jsou obecně ve srovnání s muži vzdělanější, což dokládají například data Českého statistického úřadu.

Dalším faktorem je nerovné rozložení péče, kdy jsou to v drtivé většině právě ženy, kdo pečuje o potomky, další blízké osoby nebo domácnost. V situaci kdy mají ženy o skloubení zaměstnání a péče zájem, jsou jejich možnosti u nás stále velmi omezené. Přestože ženy stráví péčí o rodinu a domácnost průměrně téměř 22 hodin týdně, naprostá většina jich pracuje na plný úvazek. Průměrně přitom odpracují jen o tři hodiny týdně méně než muži, což nemůže vysvětlit celkovou míru platové nerovnosti.

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Mgr. et Mgr. Kateřina Hodická

ředitelka Genderového informačního centra NORA, o.p.s.

katerina.hodicka@gendernora.cz

+420 776 596 289

 

Bc. Lukáš Slavík

sociolog, junior konzultant

lukas.slavik@gendernora.cz

+420 792 549 870