TZ České asociace dul: V Praze se setkají duly z 21 evropských zemí. Záštitu převzala Olga Richterová.

Placeholder

TZ České asociace dul: V Praze se setkají duly z 21 evropských zemí. Záštitu převzala Olga Richterová.

26. 9. 2019

Ve dnech 27. až 29. září se v Praze uskuteční mezinárodní setkání Evropské sítě dul (European Doula Network, EDN), kterého se zúčastní více než stovka dul z 21 evropských zemí, včetně představitelek jednotlivých národních organizací dul a školících spolků. Setkání hostí Česká asociace dul ve spolupráci se zapsaným spolkem České duly.

Záštitu nad mezinárodním setkáním Evropské sítě dul převzala Olga Richterová, pirátská poslankyně Parlamentu České republiky, která podporuje pozitivní změny v péči o matku a dítě: „Téma porodů považuji za společensky podceňované. To, jak přicházíme na svět, je výrazně formující zkušenost pro všechny zúčastněné. Je důležité jak, za jakých podmínek a v jakém prostředí porod probíhá. Podporujeme možnost informované zodpovědné volby pro každou ženu. Vážím si také každé porodnice, která k porodům přistupuje individuálně a umožní přirozený průběh, pokud to je možné. Ve velké úctě mám i porodní asistentky a duly jako důležité profese mj. pro to, aby lékaři měli čas na komplikované porody a nemuseli se tolik věnovat těm fyziologickým.“

 „K našemu historicky prvnímu setkání dul z Evropy došlo v roce 2005 v rakouském Grazu. Později, v roce 2010, byla založena Evropská síť dul. V Evropě duly ve větším měřítku začaly pracovat na přelomu tisíciletí. Navazujeme na dávnou tradici, kdy se ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí vzájemně podporují. Takové pomocnice vždy působily vedle porodních babiček, dnešních porodních asistentek. Česká asociace dul je jedna z nejstarších organizací dul v Evropě, byla založena v roce 2001“, říká Vlasta Jirásková, certifikovaná dula a ředitelka České asociace dul.

Duly podporují ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Poskytují psychickou podporu, kvalitní informace i fyzickou pomoc. Přistupují k ženám s úctou a respektem k jejich potřebám, mateřským kompetencím a právům tak, aby tímto důležitým životním obdobím prošly posíleny a s pocitem, že jej dobře zvládly. V těhotenství duly pomáhají s přípravou na porod a rodičovství. Při porodu rodičkám poskytují nepřetržitý doprovod, praktickou pomoc a citovou podporu. Vytvářejí příjemnou atmosféru pro porod, ženám pomáhají k lepšímu uvolnění a uklidnění, což porod usnadňuje. Duly jsou ženám a jejich rodinám nápomocné i při císařském řezu. V šestinedělí duly podporují ženy v sebepéči, v kojení a v péči o dítě. V poslední době se rozvíjí nová profese poporodních dul, které se soustředí na pomoc ženám a jejich rodinám v šestinedělí. Práce dul patří mezi pomáhající nezdravotnická povolání.

„Péče duly má podle dlouhodobých mezinárodních studií významný pozitivní vliv na fyzické a psychické zdraví matky a dítěte i na pohodu celé rodiny“, říká Vlasta Jirásková a doplňuje: „Podle posledních doporučení z r. 2018 společné iniciativy Mezinárodní federace gynekologů a porodníků – FIGO – a Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě – IMBCO – by zdravotníci měli každou těhotnou ženu informovat o přínosech nepřetržité podpory během celého porodu, například dulou, a umožnit jim takovou podporu. Podpora dulou se podle výzkumů jeví jako nejúčinnější.” Porodní výsledky s podporou duly a bez ní jsou ve světě dlouhodobě sledovány a srovnávány. Z výsledků metaanalýzy 27 studií zahrnující 15 858 žen ze 17 zemí se středním a vysokým příjmem (Cochrane Review o vlivu nepřerušované podpory během porodu, Continuous support for women during childbirth, Hodnett et al., 2017) vyplývá, že kontinuální podpora vyškolenou osobou, která je u porodu výhradně za účelem podpory rodící ženy – dulou – zdravotní výsledky porodu ovlivňuje lépe než kontinuální podpora jinými osobami – zdravotním personálem porodnice nebo blízkými osobami rodičky (partnerem, kamarádkou, maminkou ap.). V porovnání se ženami, které rodí bez kontinuální podpory, rodičky podporované dulou mají: ·

o 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem
o 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu
o 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu
o 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti·
o 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči·
o 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru·
o 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem ·
o 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu

Ženy podporované dulou měly také v průměru o 41 minut kratší délku porodu.

Kontinuální podpora rodičky ze strany personálu porodnice, který není u porodu přítomen výhradně za účelem podpory rodičky, podle studie nemá srovnatelné přínosy. Neprokázal se vliv na snížení podílu porodů ukončených císařským řezem, snížení podílu novorozenců vyžadujících speciální péči po porodu, ani vliv na zvýšení spokojenosti žen s porodem. Naopak se mírně zvýšila pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu. Podpora partnerem či jinou blízkou osobou podle studie pozitivně ovlivňuje spokojenost rodičky s porodem, vliv na snížení podílu císařských řezů a dalších lékařských zásahů během porodu však není tak významný jako u porodů s podporou duly. (Hodnett et al., 2017) „Nižší četnost vaginálních porodů ukončených císařským řezem u žen s doprovodem duly je zřejmý také ze statistik České asociace dul“, říká certifikovaná dula a členka výboru ČAD Monika Kašparová. „V letech 2013 až 2018 bylo císařským řezem ukončeno 8,6 %  vaginálních porodů doprovázených dulami naší asociace. V České republice je přitom každoročně ukončeno císařským řezem kolem 12 – 13 % vaginálních porodů.“  Podle statistik bylo v roce 2013 ukončeno císařským řezem 13,1 % vaginálních porodů (Analýza dat o rodičkách z Registru NRC, Pavlíková).

„V roce 2017 jsme v České asociaci dul začaly evidovat také četnost doprovodů dul u vaginálních porodů po předchozím porodu císařským řezem,“ doplňuje Monika Kašparová. „Naše duly v letech 2017 a 2018 doprovázely celkem u 217 vaginálních porodů po předchozím císařském řezu. 170 těchto porodů, tedy čtyři z pěti, bylo úspěšně dokončeno vaginálně. Srovnáme-li to s celkovou statistikou, tak úspěšnost takového porodu v doprovodu našich dul je 78 %, za celou ČR vychází podle statistik ÚZIS z let 2014 a 2015 stejné číslo kolem 55 %.“

Setkání European Doula Network proběhne 27. – 29. září od 14 hod, v Tyršově domě, Újezd 450/40, Praha 1.

European Doula Network: www.european-doula-network.org
Česká asociace dul: www.duly.cz
České duly: www.mojedula.cz

Kontakty:
Vlasta Jirásková, tel: 602 747 065, vlasta.jiraskova@duly.cz
Monika Kašparová, tel: 721 731 609, monika.kasparova@gmail.com