TZ: Česká ženská lobby vyzývá k důkladné a odpovědné klimatické politice

Placeholder

TZ: Česká ženská lobby vyzývá k důkladné a odpovědné klimatické politice

3. 12. 2020

Globální změna klimatu představuje zásadní problém, jehož dopady se vážně projevují nejen na životním prostředí, ale i v oblasti ekonomické a sociální. Čím dál patrnější jsou její projevy i u nás, například v podobě sucha a nevyzpytatelného extrémního počasí. Česká republika se přitom v roce 2016 podpisem Pařížské dohody zavázala, že se bude podílet na zamezení nárůstu globální teploty o více než 1,5°C.

Následky klimatické krize dopadají hůře na ty skupiny obyvatelstva, které jsou již znevýhodněné z jiných důvodů – vyšším věkem, zdravotním stavem, nižšími příjmy nebo nutností pečovat o své blízké na úkor vlastního volného času, což se v naší společnosti týká převážně žen. Česká ženská lobby proto prosazuje, aby přechod k bezuhlíkové ekonomice byl nejen včasný, ale také proběhl spravedlivě a ohleduplně. 

Spravedlivá transformace, na kterou Evropská unie poskytuje peníze, tak znamená nejen zajištění dobrých pracovních míst nahrazujících fosilní průmysl, ale současně musí zohlednit další potřeby lidí ze strukturálně postižených regionů a znevýhodněných skupin. Při tvorbě klimatických strategií a plánů i souvisejících politik je vždy nezbytné brát v potaz také genderová a sociální hlediska, a to jak na vládní a mezinárodní úrovni, tak na místní – například při vypracování komunálních adaptačních strategií. 

Žádáme proto politické představitele, aby se obraceli na odbornice a odborníky všech relevantních oborů a také umožnili občanské společnosti se vyjadřovat k jejich návrhům,“ uvedla Marta Smolíková, předsedkyně České ženské lobby.

V pátek 4. prosince zasedá Uhelná komise a má vládě doporučit rok útlumu uhlí. Apelujeme na komisi, aby navrhla včasný termín a současně zajistila komplexní návrh spravedlivého přechodu, aby konec uhlí pro dotčené regiony i ostatní obyvatele a obyvatelky České republiky znamenal nikoliv komplikace, ale nové příležitosti a perspektivu lepšího zdraví, čistého životního prostředí i sociálních a ekonomických jistot,“ dodala Marta Smolíková.