TZ: Česká ženská lobby podává trestní oznámení na vysokého římskokatolického hodnostáře Piťhu za šíření poplašné zprávy o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě

Placeholder

TZ: Česká ženská lobby podává trestní oznámení na vysokého římskokatolického hodnostáře Piťhu za šíření poplašné zprávy o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvě

10. 10. 2018

Česká ženská lobby podává trestní oznámení na katolického kněze a bývalého ministra školství Petra Piťhu. Monsignor Piťha se dle přesvědčení právniček České ženské lobby mohl dopustit úmyslného šíření poplašné zprávy, když 28. září v kostele sv. Víta mystifikoval veřejnost a věřící ve snaze přesvědčit je, že Istanbulská úmluva, mimo jiné, rozvrací rodiny a povede k deportaci občanů do výchovných táborů.  

Piťha během kázání nepravdivě uvedl, že v případě ratifikace Istanbulské úmluvy nastane následující:

  •  „Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž.”
  • Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění.
  • Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno.
  • O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moct dát ani jméno.
  • Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
  • Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat.
  • Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí.“

„Ani jedno ze zmiňovaných Piťhových tvrzení se nezakládá na pravdě. Nic podobného z Istanbulské úmluvy ani z její důvodové zprávy nevyplývá,” komentuje Piťhova vyjádření předsedkyně České ženské lobby Eliška Kodyšová. „Istanbulská úmluva pouze komentuje, že násilí na ženách vychází z historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami a násilí je zároveň nástrojem udržování podřízeného postavení žen. To je skutečnost doložená seriózními výzkumy. Faktem je, že každá 10. žena v České republice zažije za svůj život znásilnění. 160 000 Češek každý rok kvůli násilí způsobeném partnerem či manželem musí vyhledat lékařskou pomoc. To je naprosto nepřijatelná situace, kterou je třeba zlepšit. Pan Piťha by místo šíření bludů měl spíše své věřící nabádat k tomu, aby se chovali k ženám s respektem, a vybízet ženy, aby se nebály vyhledat pomoc, pokud čelí násilí,” dodává Kodyšová.

Úmluva o potírání násilí na ženách je dokument, na jehož vytvoření se podíleli političtí zástupci i experti a expertky na danou problematiku ze všech evropských států a který zavádí dobrou praxi v řešení a prevenci násilí. Ve státech, které již přistoupily k ratifikaci a implementaci úmluvy, už došlo k značnému zlepšení služeb pro ženy, ale i muže, kteří zažívají násilí. Například v Srbsku se zvýšil počet nahlášených případů násilí. To neznamená, že se zvýšil reálný počet násilných činů, pouze oběti násilí získávají odvahu vyhledat pomoc. Ve Finsku se následkem zavedených opatření zvýšil počet míst v azylových domech i jejich plošná dostupnost v celém státě a byla zavedena bezplatná nonstop linka zaměřená na pomoc obětem násilí. „Stejnou změnu potřebujeme i v Česku. Česká republika má pro oběti domácího násilí k dispozici pouze 90 specializovaných lůžek, které splňují minimální standardy dle Rady Evropy,“ popisuje situaci v Česku Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem, která již více než 25 let poskytuje pomoc obětem domácího násilí.

Diskutovaná úmluva zavádí systém provázané péče. „Nyní se stává, že jedna služba pomáhá týrané ženě a druhá služba se snaží najít nejlepší řešení pro dítě. Nakonec se ale setkáváme se situacemi, kdy je týraná žena nucena bývalého partnera dále potkávat, jelikož jim bylo dítě svěřeno do střídavé péče. To může být pro oběť domácího násilí extrémně traumatizující,” vysvětluje Jitka Poláková. Úřad, který rozhodoval o péči o dítě, totiž vůbec nevzal v potaz, že se v rodině odehrávalo domácí násilí a žena i dítě mu byly vystaveny. To by se po implementaci úmluvy díky lepší spolupráci všech aktérů dít nemělo.

Děti, které jsou přítomny domácímu násilí, se totiž stávají nepřímými oběťmi tohoto násilí. Jak říká Branislava Marvanová Vargová, která působí téměř 20 let jako terapeutka v organizaci ROSA - centrum pro ženy: „U více než 80 % našich klientek, které zažily domácí násilí, byly svědky tohoto násilí i jejich děti. Takový zážitek děti hluboce poznamenává, obzvlášť pokud jde o situaci, která se v rodině opakuje. Pokud má pan Piťha skutečnou starost o děti, měl by se především zasazovat o to, aby k násilí v rodinách nedocházelo. I na to úmluva myslí, když klade důraz na osvětu a prevenci.”

Česká ženská lobby má informace o tom, že velmi podobné výpady proti Istanbulské úmluvě zaznívaly z úst římskokatolické církve i v dalších východoevropských státech. Vzhledem k tomu, že během nich zaznívaly stejně lživé argumenty, se dá předpokládat, že se jedná o koordinovanou kampaň proti hodnotám demokratické a liberální společnosti. „Katoličtí kněží by v souladu s křesťanskými hodnotami měli místo šíření paniky raději řešit vlastní skandály se sexuálním obtěžováním uvnitř své církve a podporovat opatření, která podobnému násilí předcházejí, a pomáhat skutečnou osvětou,“ dodává Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Závěrem nutno podotknout, že Istanbulskou úmluvu k dnešnímu dni ratifikovalo 33 států Evropy. Patří mezi ně většina států Evropské unie, Turecko, Srbsko, Makedonie nebo například Albánie. Pouze státy, které nechtějí řešit toto závažné téma, jako např. Rusko, se od úmluvy distancují. Kam se zařadí Česká republika, již brzy rozhodnou naši zákonodárci.

Odkaz na kázání: https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=vBiyz38PSdQ

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, 725 820 266

Jitka Poláková, ředitelka proFem, jitka.polakova@profem.cz, 774 433 005

Soubory ke stažení: