TZ: 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách - celosvětová kampaň

Placeholder

TZ: 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách - celosvětová kampaň

22. 11. 2017

Na Česká ženská lobby se připojuje k letošní celosvětové kampani 16 dní aktivismu za ukončení násilí na ženách a dívkách. Od 25. listopadu (Mezinárodního dne pro odstranění násilí na ženách) do 10. prosince (Dne lidských práv) nás spojuje mezinárodní solidarita vedoucí k zintenzívnění kroků za ukončení násilí páchaného na ženách i dívkách a slabších na celém světě, k dosažení budoucnosti, kdy násilí nebude tolerováno.

Již 14. listopadu vystoupila ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová v Praze na mezinárodní konferenci Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí, pořádané Úřadem vlády ČR. 20. listopadu se pak účastnila v Bruselu výročního kolokvia o lidských právech pořádaného na téma genderové rovnosti s názvem: Práva žen v bouřlivých časech, které uspořádala Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro Spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. V závěrečném proslovu paní komisařka zmínila rovněž kampaň #Metoo jako důkaz, jak důležité je problém násilí na ženách řešit nejen na politické úrovni, ale rovněž na úrovni praktických opatření, která mají dopad na běžné lidi. Zdůraznila potřebu spolupráce s neziskovými organizacemi, které mají lokální dopad a poskytují pomoc obětem násilí, a posílení role neziskových organizací hájících práva žen.

Hana Stelzerová /ČŽL/, Věra Jourová

Hana Stelzerová /ČŽL/, Věra Jourová, Barbora Hořavová /ESF/

 

Zástupkyně České ženské lobby přijaly pozvání rakouského velvyslance a 21. listopadu se společně s ním a velvyslankyněmi ze Švédska, Finska a Norska připojili v rakouské rezidenci v Praze k celosvětové kampani Orange the world, která upozorňuje na násilí na ženách a volá po „světlejší budoucnosti světa bez násilí“.

Jana Smiggels Kavková, Alexander Grubmayr, Siri Ellen Sletner, Viktoria Li, Helena Tuuri, Ivana Antalová

Jana Smiggels Kavková, Alexander Grubmayr, Siri Ellen Sletner, Viktoria Li, Helena Tuuri, Ivana Antalová /Copyright: Fotorepo/René Volfí

 

Na Mezinárodní den pro odstranění násilí na ženách 25. listopadu se Česká ženská lobby přidá k celosvětové kampani Orange the world zaoranžověním profilových fotek na Facebooku a spustí vzdělávací kvíz Jaké je vaše povědomí o násilí páchaném na ženách a dívkách?

Jaké akce chystají naše členské organizace?  

21. listopadu zahájila organizace proFem kampaň snídaní pro novináře a novinářky s názvem  JEN ANO JE ANO – znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy.

24. listopadu vyhlásí brněnské NESEHNUTÍ výsledky již 9. ročníku anticeny Sexistické prasátečko, jejíž cílem je odstranění reklamy snižující důstojnost žen a mužů.

Na 25. listopadu připravuje organizace Konsent u ArtWall Gallery v Praze guerillovou akci Mýty o sexuálním násilí.

Pracovní skupina pro porodnictví při České ženské lobby se tento den připojí k celosvětové kampani Každá žena je růže, její členky předávají v 10 hodin růže u Ministerstva zdravotnictví či v porodnicích a tím upozorní na nutnost zlepšení porodní péče.

Na své Valné hromadě přijme Český svaz žen výzvu za urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

26. listopadu bude první Adventní koncert České televize v Břevnovském klášteře věnován organizaci ROSA, která potřebuje získat finance na opravu azylového domu pro ženy přeživší násilí, a dvou bytů pro přeživší.

Organizace ACORUS pořádá 28. listopadu v Českém centru exkluzivní aukci předních českých umělců spojenou s prodejní výstavou fotografií a linorytů dalších spřátelených výtvarníků a rukodělných výrobků klientek centra ACORUS.

Ve spolupráci s Americkým centrem organizuje Česká ženská lobby 30. listopadu česko-anglickou veřejnou debatu Ženy tváří tvář násilí. Debatující Ivana Antalová z České ženské lobby, Kristýna Pešáková z NESEHNUTÍ, Jitka Poláková z ProFem a Gail Whitmore z Ozvi se!/HollaBack! Czech budou hledat odpovědi na otázky: Je pomoc ženám dostatečná? Jak souvisí genderově podmíněné násilí s muži? Cítí se ženy cizinky v ČR bezpečně? Jak mohou ženy rozhodovat o svém těle při porodu? Součástí veřejné debaty bude i křest pokračování sborníku #ZaIstanbul 2: Ženy & migrace – vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí, který připravuje Český svaz žen ve spolupráci s dalšími organizacemi hájícími práva žen.

Unie porodních asistentek pořádá 8. prosince celodenní seminář pro odbornou i laickou veřejnost Porodní dům krok za krokem, na které vystoupí zahraniční odbornice, které budou předávat informace o kontinuální péči poskytované samostatnými porodními asistentkami, která u nás stále chybí.

Dny aktivismu na podporu žen a dívek přeživších násilí ukončí 13. prosince proFem seminářem v Senátu Poslanecké sněmovny ČR s názvem Trestání znásilnění u nás a v zemích, které ratifikovaly Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

Násilí na ženách je mezinárodně uznané porušování lidských práv, na které hledá řešení jak Evropská unie, tak Rada Evropy či vlády národních států. Představuje největší nerovnost mezi ženami a muži, a proto  by ho naše společnost měla brát vážně, jako celospolečenský problém. Pojďme společně vyjádřit solidaritu ženám a dívkám, které zažívají násilí a nedokáží se mu bránit!“ vyzývá Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Kontakt:

Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby, hana.stelzerova@czlobby.cz, tel: 725 820 266

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, tel: 608 553 825

Tiskovou zprávu k tisku můžete najít zde