The time is now for a united feminist Europe

Placeholder

The time is now for a united feminist Europe

11. 8. 2019

Pracovní skupina Evropské ženské lobby (EWL) pro střední a východní Evropu a balkánské a pobaltské státy (CEEBBS) vydala zprávu o stavu práv žen ve svých regionech. Naše zástupkyně v CEEBBS pracovní skupině, Jana Smiggels Kavková, se na vytváření tohoto obsáhlého reportu podílela. 

Zpráva, nazvaná Time for women´s rights, time for a united feminist Europe (Čas na ženská práva, čas na sjednocenou feministickou Evropu) se věnuje specifickým otázkám ženských práv v regionech střední a východní Evropy. Tyto regiony jsou historicky spojeny mimo jiné nedostatečnou podporou agendy genderové rovnosti a práva žen a malým prostorem k transformaci společnosti v těchto tématech. Řešení této situace jsou v reportu navrženy ženami, které mají letité zkušenosti s rozvíjením myšlení i praxe, vedoucí ke spravedlivější a rovnější společnosti. 


Úvod: Nastal pravý čas na feministickou Evropu

Turecká spisovatelka a žensko-právní aktivistka Elif Shafak žijící v Londýně je přesvědčena o tom, že zažíváme zásadní okamžik pro globální feminismus. „My ženy někdy samy přispíváme k pokračování patriarchátu. Patriarchát není černobílý systém, v němž muži utlačují ženy. Je to mnohem složitější. Myslím si, že se musíme vrátit ke kořenům. Pamatovat na solidaritu mezi ženami, na sesterství. A na to navázat. “, uvádí Shafak. 

Ženy ze střední a východní Evropy vyprávějí svůj příběh. Je příběhem žen jejich regionu a odráží jejich včerejší, dnešní i zítřejší zkušenost. V průběhu času těmto ženám byly mnohdy dávány falešné naděje. Jednou jim bylo řečeno, aby šly do práce. Potom se naopak dozvěděly, že mají zůstat doma a pečovat o rodinu. Měly opustit veřejný prostor a být vymazány z dějin. Tyto ženy toužící přepsat svůj příběh jej nyní vyprávějí pro Evropskou ženskou lobby (EWL).

Zpráva EWL hovoří o minulých neúspěších a selháních v regionu – popisuje období emancipace žen podporované autoritářskými socialistickými státy, dále odpor vůči všemu spjatému s feminismem během období tranzice společnosti v 90. letech, kdy se volalo po obnovení „správných, tradičních vztahů mezi ženami a muži“. Zpráva hovoří o liberalizaci trhu, která výrazně zredukovala pracovní místa pro ženy a také služby, dále i o vstupu do Evropské unie a financování z Unie, které zůstalo pouhým snem pro většinu menších organizací hájících práva žen.  V neposlední řadě zpráva referuje o konzervativní populistické politice v mnoha zemích spojené mj. se zavedením zákonů, které omezují přístup k potratům či antikoncepci. Práva žen a rovnost pohlaví byly na seznamu priorit Evropské unie omezeny na status poznámky pod čarou.

Pokud v moderní historii tohoto regionu existuje jedna červená nit, tak ta naznačuje, že rovnost žen a mužů a ani práva žen či hnutí je podporující nikdy neměly skutečnou podporu nebo prostor pro to, aby se transformovaly a transformovaly společnost. A přesto není všechno jenom negativní, smutné a temné. Řešení existují a jsou navrhována ženami, které mají dlouholeté zkušenosti s transformativním myšlením na nejnižší úrovni společnosti, a to od Srbska přes Maďarsko až po Polsko a Estonsko či Českou republiku.

Tyto ženy mají vizi, která je specifická pro určitý kontext, ale ve skutečnosti je do značné míry relevantní pro celou Evropskou unii. Co kdyby činitelé a činitelky s rozhodovacími pravomocemi - od místních přes vnitrostátní až po ty na evropské úrovni - pochopili, že feminismus znamená blahobyt, udržitelnost, začlenění (inkluzi) a spravedlnost pro všechny? Co kdyby začali opravdu poskytovat prostor a podporu organizacím zabývajícím se ženskými právy? Co kdyby neexistoval parlament a žádná vláda s méně než 50 % žen? Co kdyby byl rozdíl v odměňování žen a mužů minulostí? Co kdyby domov už nebyl nejnebezpečnějším místem pro ženu? Co kdyby bylo domácí násilí všeobecně považováno za zločin? Co kdyby byly ženy migrantky a ženy z menšin vnímány jako ženy s plnými právy a oceňovány za bohatství znalostí (včetně těch odborných) a zkušeností, které jsou ochotny sdílet s Evropou?

Všechna tato řešení jsou na dosah. Co kdybychom z nich udělali skutečnost? Nastal čas na feministickou Evropu.


Time for women´s rights, time for a united feminist Europe v celém znění i ve zkrácené podobě naleznete ke stažení níže.