Strategické plánování České ženské lobby

Placeholder

Strategické plánování České ženské lobby

4. 1. 2017

Strategické plánování České ženské lobby
Termín: 10. 1. 2017, 10 - 18 hod (plus společný večerní program určený ke sdílení a síťování)
               11. 1. 2017,  9 - 17 hod 
Místo konání: Kavárna Bílá Vrána, Ve Smečkách 604/5, 110 00 Praha 1

Cíle strategického plánování:
•    Stanovit si strategické cíle ČŽL pro následujících 5 let 
•    Stanovit indikátory, podle kterých poznáme, že jsme cílů dosáhli
•    Najít milníky v čase a prostoru, které musíme zvládnout pro dosažení cíle (pro jednotlivé roky)
•    Sestavit akční plán na 12 měsíců (včetně odpovědností a termínů)

Z každé organizace se může účastnit 1 osoba. Kapacita je pro max 30 lidí, tedy počet členských organizací. 

Strategické plánování České ženské lobby

20. 1. 2017

Strategické plánování České ženské lobby s členskými organizacemi, 10.- 11.1.2017