Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015

Placeholder

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015

1. 1. 2018

Stínová zpráva o stavu genderové rovnosti v České republice v roce 2015 vyšla v roce, v němž jsme si připomínali 20 let od podepsání Pekingské akční platformy OSN. Ta stanovila 12 kritických oblastí, v nichž jsou ženy celosvětově znevýhodněny proti mužům.  Řada z nich se týká i české společnosti. Za nerovným postavením žen a mužů stojí hluboké stereotypy, které nejsou jen v myslích jednotlivých lidí, nýbrž jsou vtěleny do sociálních institucí, na nichž stojí naše společnost.

Současný stav je v porovnání se situací před 20 lety výrazně lepší. Uskutečnilo se mnoho projektů a byla zavedena politická opatření posilující rovnost žen a mužů. Mnoho změn proběhlo právě v uplynulých sedmi letech, které hodnotí tato stínová zpráva.

Stínová zpráva obsahuje 17 kapitol, které se zabývají následujícími oblastmi:

Institucionální zajištění              

Věda a výzkum

Firemní prostředí

Rodina a rodičovství

Neziskový a akademický sektor

LGBT+

Právo a diskriminace

Chudoba a prevence chudoby

Média

Genderově podmíněné násilí

Politika

Migrace a migrantky

Trh práce a politika zaměstnanosti

Romské ženy a ženy z minorit

Zdraví

Kultura

Školství

Všechny kapitoly odpovídají na čtyři základní otázky: 1. Jaký vývoj v hodnocené oblasti nastal od poslední stínové zprávy, tj. od roku 2008?, 2. Jaká pozitiva, která je důležité uchovat, hodnocená oblast zahrnuje?, 3. Jaká negativa, která by se měla změnit, hodnocená oblast zahrnuje?, 4. Jaká jsou doporučovaná politická opatření na zvýšení genderové rovnosti v hodnocené oblasti?