Stát nemá povinnost zajistit asistentku k domácímu porodu, rozhodl soud

Placeholder

Stát nemá povinnost zajistit asistentku k domácímu porodu, rozhodl soud

18. 10. 2016

Žádná právní norma podle Nejvyššího soudu neukládá státu povinnost zajistit těhotným ženám péči porodní asistentky u domácího porodu. Soud proto zamítl dvě dovolání žen, které žádaly od státu odškodnění nemajetkové újmy. Obě rozhodnutí jsou z června, teprve nyní soud v databázi publikoval odůvodnění.

Ženy v dovoláních poukázaly na údajný nesprávný úřední postup státu, který nezajišťuje péči při porodu doma, nepřijal patřičnou legislativu a v médiích vytváří prostředí netolerance vůči volbě místa porodu.

Případný porod v nemocnici obě ženy označily za zásah do práv, protože jej vzhledem k používaným metodám nepovažují za bezpečný. V dovoláních poukázaly také na stres a obavy vyvolané nejistotou, zda se podaří zajistit porodní péči doma.

Nejvyšší soud s poukazem na české a unijní předpisy i mezinárodní závazky dospěl k závěru, že stát práva žen neporušil.

Celý článek naleznete zde...