Společně bez násilí: konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

Placeholder

Společně bez násilí: konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

21. 10. 2019

Srdečně zveme na konferenci Společně bez násilí: potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Konferenci pořádá Česká ženská lobby, zastřešující organizace hájící ženská práva v ČR, ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. 

 • 25. listopadu 2019
 • 10:00 – 16:00 hodin
 • konferenční prostory Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
 • konference je určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy a sociálně zaměřených neziskových organizací
 • prosíme o Vaši registraci ZDE

Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Magistrát hlavního města Prahy zastoupený náměstkem pro bezpečnost Petrem Hlubučkem.


Fyzické anebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka.

V České republice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím.

Stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů.

Na konferenci vystoupí experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad neziskových organizací i státní správy.

Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Jaká jsou účinná preventivní opatření v oblasti násilí na ženách a domácího násilí? Jaká je situace u nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim můžeme pomoci? Jak vypadá situace žen u nás z pohledu pomáhajících organizací? S čím se potýkají pomáhající organizace a lidé, kteří v nich pracují? A v čem konkrétně pomůže přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy?


P R O G R A M   K O N F E R E N C E

09:30 - 10:00                      Registrace, káva

10:00 - 10:30                      Úvodní slovo

 

 • Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
 • Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora Magistrátu hl. města Prahy
 • PhDr. Eliška Kodyšová, PhD., předsedkyně České ženské lobby

 


10:30 - 12:00   1. BLOK / Komplexnost řešení násilí na ženách a domácího násilí 

// problematika domácího násilí jako systémový problém // genderový rozměr domácího násilí // potřeba provázání sítě služeb

 • Mgr. et Bc. Radan Šafařík, ředitel odboru Úřadu vlády pro rovnost žen a mužů
  • Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR
 • Bc. Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
  • Reflexe pomoci obětem domácího a sexuálního násilí, nástroje státu versus realita  
 • Mgr. Iveta Urbánková, sociální pacovnice organizace Persefona
  • Systém pomoci obětem domácího a sexuálního násilí

  Mgr. Gabriela Skružná, sociální a krizová pracovnice Diakonie Českobratrské církve evangelické

  • Zkušenosti organizace poskytující komplexní služby, práce s osobami páchajícími násilí 

// prostor pro diskuzi


12:00 – 12:45                     Přestávka / oběd / káva


12:45 – 14:15   2. BLOK / Násilí v životech nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim pomoci

// zkušenosti z praxe // specifika domácího násilí a násilí na ženách s vícečetným znevýhodněním // možnosti a způsoby pomoci

 • Mgr. Lenka Vrbová, ředitelka organizace Jako doma 
  • Problematika násilí na ženách v kontextu bezdomovectví a LGBT skupin
 • Mgr. Klára Holíková, vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci
  • Problematika domácího násilí s migračním prvkem 
 • Magdalena Pavlíčková, DiS, vedoucí služby Senior telefon organizace Život90
  • ​Problematika násilí na seniorech a seniorkách
 • Mgr. Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi
  • Problematika násilí na ženách v sociální tísni a ženách jiných etnik

// prostor pro diskuzi


14:15 – 14:30                     Přestávka na kávu / networking


14:30 – 16:00   3. BLOK / Současný sociální systém pomoci obětem násilí, jeho úskalí a potřeby pracovníků a pracovnic


// limity sítě služeb a procesních opatření // potřeby pracovníků a pracovnic věnujících se problematice násilí // příklady dobré praxe // provázanost poskytovaných služeb

 • Zdena Prokopová, socioterapeutka a statutární zástupkyně ROSA - centrum pro ženy
  • Azylové domy
 • Mgr. Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS
  • Krizová lůžka
 • Bc. Petra Opočenská, OSPOD Praha 4 
  • Příklady dobré praxe
 • por. Mgr. Milan Doležal, policejní komisař 4. oddělení obecné kriminality Brno
  • Příklady dobré praxe

// prostor pro diskuzi


// občerstvení zajištěno

// změny programu vyhrazeny

 

 

Soubory ke stažení: