Rovnost žen a mužů v nedohlednu

Placeholder

Rovnost žen a mužů v nedohlednu

7. 3. 2017

Praha, 7. březen 2017

Tisková zpráva: Rovnost žen a mužů v nedohlednu

U příležitosti Mezinárodního dne žen představila koalice Social Watch monitorovací zprávu o stavu genderové rovnosti.

„Přestože ženy získaly volební právo a mají přístup ke vzdělání, je rovnost žen a mužů stále během na dlouhou trať. Ženy jsou více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením než muži. Dalším palčivým problémem je násilí na ženách a migrantkách. S nějakou formou násilí se v průběhu života setkala zhruba každá třetí žena,“ přibližuje hlavní témata zprávy její editorka Markéta Mottlová z české koalice Social Watch.

V ČR jsou rodiče samoživitelé, z nichž matky tvoří 87 %, více než pětkrát častěji ohroženi chudobou než úplné rodiny s dětmi (21,9 % vs. 4,1 %). V praxi vidíme, že za chudobou pracujících matek samoživitelek stojí nejčastěji prekérní zaměstnávání (brigády, snížené úvazky, nevýhodné práce z domova) a nižší mzdy. V současné době pobírají ženy měsíčně v průměru o 22,5 % méně než muži. Nerovné odměňování v práci se následně odráží i v nižších důchodových dávkách pro ženy. Další skupinou žen ohroženou chudobou jsou právě samotně žijící seniorky. V jednočlenných domácnostech se seniory a seniorkami nad 65 let je v ČR ohroženo chudobou dvakrát více žen než mužů (20,7 % žen a 9,3 % mužů).

Nejzávažnějším projevem genderové nerovnosti je násilí na ženách. V květnu 2016 sice Česká republika podepsala, jako předposlední stát EU, Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), ale dosud ji neratifikovala. Smlouva tak zatím nevstoupila v platnost. V Evropském kontextu se nedaří reflektovat specifickou situaci a odlišné potřeby migrantek. Neustálé riziko ohrožení násilím doprovází ženy a dívky během cesty do Evropy a později i v přijímacích zařízeních, kde nejsou oddělené toalety a sprchy. Násilí, které je přimělo opustit domovy, je tak provází i na cestě za bezpečím v Evropě.

Na marginalizované skupiny žen (seniorky, Romky, migrantky, samoživitelky a ženy bez domova) se zaměřuje i letošní kampaň České ženské lobby „Ženy přejí ženám“. "Při letošní oslavě Mezinárodního dne žen jsme se rozhodly upozornit na ženy, které jsou v naší společnosti nejvíce znevýhodněné. Navštívíme proto denní centrum pro ženy bez domova, osobně jim popřejeme a poptáme se, co by pro ně Česká ženská lobby mohla udělat. Solidarita je důležitým principem ženského hnutí," přibližuje letošní plány na 8. března předsedkyně Jana Smiggels Kavková.

Velkým problémem je postavení žen v globální ekonomice. „Podle statistik OSN ženy věnují práci, včetně té neplacené, více času než muži, jejich příjmy jsou až o 30 % nižší. Velká část té nejhorší a nejhůře placené práce, na níž stojí globální ekonomika je vykonávána ženami. Většinou v otřesných pracovních podmínkách. Přes veškeré závazky státy ani mezinárodní společenství proti tomu dosud nebyly schopny zakročit,“ uvádí Tomáš Tožička, předseda Social Watch Česká republika.

Kontakt: Editorka zprávy – Markéta Mottlová, mottlova@padesatprocent.cz, tel: 724 172 530,

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, predsedkyne@czlobby.cz, 608553825

Kulatý stůl Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách 7. 3.

9. 3. 2017

U příležitosti Mezinárodního dne žen se konal kulatý stůl Feminizace chudoby a násilí na ženách a migrantkách, kterou pořádala Česká koalice Social Watch ve spolupráci s Českou ženskou lobby a Českým svazem žen. Kulatý stůl se konal v Kaunickém paláci, 7. března od 11.00 hod. Představena byla monitorovací zpráva české koalice Social Watch k genderové rovnosti v ČR a ve světě.