Rovnost nezná hranice

Placeholder

Rovnost nezná hranice

20. 6. 2016

V pondělí 20. června se konal seminář o sociálních a genderových nerovnostech a migraci u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů a Mezinárodního dne uprchlíků.

Seminář se zaměřil na genderové souvislosti migrace a konkrétně na otázky, jakým způsobem migrace a útěk před válečným konfliktem ovlivňuje každodenní prožívání a proměny genderových vzorců a norem maskulinity a femininity ve vztahu k institucím azylové a migrační politiky. V panelové diskusi byli pozváni hosté diskutovat o současném vývoji migrační politiky a postojů majoritní společnosti k migrantům, k válečným konfliktům a o sporech, v nichž jsou práva žen snadno instrumentalizována pro nacionálně hegemonní cíle.

Jednoznačne co veděli všichni ženy, které utíkali bylo, že i když to je jejich nejtěžší rozhodnutí, odejít musí. Chtěli zajistit bezpečný život svým rodinám a dětem.  

Když dojeli do Česka tak byly povážované za cizinky a nik jse o nich nezaujímal. Jediným oporným bodem pro nich byli kumanitárni pracovnice a pracovníky. 

Zuzana Uhde ( socioložka) uvedla, že týto zkušenosti je nutné vzít v úvahu z pohledu na jiné uprchlíky a uprchlice ze Sýrie a dalších zemí.

Seminář byl organizovan Sociologickým ústavem AV ČR v rámci Strategie AV 21 ve spolupráci s Českou ženskou lobby.

Fotky z akce naleznete zde

Příspěvky migrantek naleznete na stránce