Ředitelka ČŽL reprezentovala nevládní sektor na Národním dobrovolném přezkumu Agendy 2030 OSN.

Placeholder

Ředitelka ČŽL reprezentovala nevládní sektor na Národním dobrovolném přezkumu Agendy 2030 OSN.

13. 7. 2021

Ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová reprezentovala český nevládní sektor na Národním dobrovolném přezkumu Agendy 2030 OSN. Představila potřebné kroky k pátému bodu cíle udržitelného rozvoje Rovnost žen a mužů.

 

Děkuji, 

vážené dámy a pánové

Jmenuji se Hana Stelzerová a zastupuji střešní organizaci Česká ženská lobby a skupinu dalších zainteresovaných nevládních organizací.

Naše síť je spolu s dalšími nevládními organizacemi součástí Rady vlády pro udržitelný rozvoj České republiky. Na monitorovací zprávě jsme v rámci Rady spolupracovali a poskytli naše připomínky. Vážíme si, že se můžeme účastnit tohoto Dobrovolného národního přezkumu Agendy 2030.

Děkujeme, že jste nám dali příležitost vyjádřit se k velmi důležitým společenským otázkám. Situace popsaná ve zprávě ukazuje pozitivní zlepšení, kterých naše vláda dosáhla, ale realita se v některých případech může lišit.

Zpráva přiznává zásadní roli státu, jíž si vážíme. Ve zprávě naopak chybí informace o kolektivním dopadu při naplňoní cílů udržitelného rozvoje. Organizace občanské společnosti předsavují iniciátory systémových změn a hrají důležitou roli při prosazování udržitelného rozvoje v České republice. Nevládní organizace jsou rovnocenným partnerem státu, jak zmiňuje sámotná zpráva. Vláda by měla dlouhodobě podporovat přístup ze spodu (bottom up). V zájmu udržitelného rozvoje je třeba řešit přetrvávající útoky na nevládní organizace, ochránce a ochránkyně ženských a lidských práv.

Doporučení: Poskytnout zdroje na podporu projektů s kolektivním dopadem.

Konkrétně pokrok v SDG číslo 5 je stále pomalý. Vládní představitelé ČR (na národní i místní úrovni) velmi často nepovažují rovnost žen a mužů za důležitou prioritu, a proto chybí genderová perspektiva (také rovněž kvůli nízkému zastoupení žen v rozhodovacích pozicích) při řežení např. negativních dopadů pandemické krize covid-19 na rovnost žen a mužů, která negativně ovlivnila podstatně více žen. Oceňujeme, že i samotná zpráva zmiňuje skutečnost, že v České republice existuje genderová rovnost pouze de iure, ale nikoli de facto.

Doporučení: Prosazovat gender mainstreaming na všech úrovních - politické, ekonomické i sociální.

Ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známá jako Istanbulská úmluva, je důležitým nástrojem v boji proti násilí na ženách a zlepšování rovnosti žen a mužů v České republice.

Doporučení: Podporovat ratifikaci a propagovat skutečný dopad úmluvy v rámci prezentace cílů udržitelného rozvoje.

Zajímá nás, jaký postoj k těmto doporučení zaujme naše vláda?

Děkuji za pozornost.