Rada Evropy vydala video spot a publikaci na téma sexismu a jeho potírání ve společnosti.

Placeholder

Rada Evropy vydala video spot a publikaci na téma sexismu a jeho potírání ve společnosti.

3. 10. 2019

Rada Evropy právě spustila video a zveřejnila publikaci k boji proti sexismu pod hashtagem #StopSexism a sloganem "Sexism: See it. Name it. Stop it." / "Sexismus: Rozpoznej ho. Pojmenuj ho. Zastav ho." Rada Evropy tak podporuje boj proti sexismu a implementuje doporučení o prevenci a boji proti sexismu, která přijala počátkem tohoto roku. Cílem je pomoci široké veřejnosti identifikovat činy sexismu a postavit se proti nim.


Sexismus je přítomen ve všech oblastech života. Od tzv. "catcalls" na ulici, přes ženy ignorované během pracovních setkání až po chlapce vystavované agresivním vzorům ve videohrách. Dochází k němu, když jsou jsou političky komentovány spíše za délku jejich sukní, než za jejich poslední parlamentní zprávu. Když se sexistické chování kumuluje, může to vést k toleranci diskriminace nebo dokonce k násilí. Generální tajemník Thorbjørn Jagland řekl, že „nikdo by neměl být diskriminován kvůli svému pohlaví. Je to základní princip, který v praxi stále zdaleka neuznáváme. Snahou o prevenci a boj proti sexistickému chování chce Rada Evropy pomoci zajistit rovné podmínky pro ženy a muže, chlapce a dívky." Proto v březnu 2019 přijal Výbor ministrů Rady Evropy nové doporučení o prevenci a boji proti sexismu. Tento text obsahuje nejen první mezinárodně dohodnutou definici sexismu, ale také navrhuje soubor konkrétních opatření, jak s tímto rozšířeným jevem bojovat. (zdroj)


Zjistěte více na:

Soubory ke stažení: