Prohlášení Evropské ženské lobby: Zastavte barbarské násilí a začněte naslouchat ženám

Placeholder

Prohlášení Evropské ženské lobby: Zastavte barbarské násilí a začněte naslouchat ženám

4. 1. 2024

Prohlášení Evropské ženské lobby

Dne 4. října se izraelské a palestinské ženy sešly v Jeruzalémě, aby požadovaly ukončení koloběhu násilí a vyjádřily podporu mírovému řešení konfliktu. Demonstraci organizovaly již podruhé Women Wage Peace, největší mírové „grassrootové“ hnutí v Izraeli, a Women of the Sun, mírové hnutí palestinských žen.

Činnost, poslání a spolupráce těchto dvou organizací dokládají, že se ženy mohou, chtějí a musejí podílet ve všech fázích na prevenci konfliktů, jejich řešení i mírových procesech, aby bylo dosaženo udržitelného a dlouhodobého míru. Je nezbytně nutné co nejdřív začít tento dekády trvajícího konflikt řešit, a to se zapojením alespoň 50 procent žen-diplomatek a žen z nevládních organizací v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1325 a agendou Ženy, mír a bezpečnost.

Dnes není situace žen v Izraeli a Palestině příběhem o budování míru, empowermentu, respektu a důstojnosti, ale příběhem o utrpení a smrti. Mírová aktivistka Vivian Silver, členka Women Wage Peace, byla brutálně zavražděna. Po 5 týdnech bylo identifikováno její zmrzačené tělo. Ditza Heyman, matka členky hnutí, a Neta Heiman, jsou v současné době nezvěstné a pravděpodobně drženy jako rukojmí v Gaze. Teroristická organizace Hamas používá znásilnění a sexualizované násilí jako válečnou zbraň, což je podle usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1820 válečný zločin. Stejně jako ve většině ozbrojených konfliktů, ženy i nyní platí nepoměrně vysokou a nespravedlivou cenu. S bombardováním Gazy a rostoucím počtem civilních obětí hrozí, že konflikt zasáhne celý region Blízkého východu.

Evropská ženská lobby (EWL) se jako největší střešní organizace v Evropě, zastupující přes 2000 ženských organizací, staví proti jakémukoli pokusu o řešení tohoto konfliktu prostřednictvím teroru a války, neboť ty jsou extrémním projevem patriarchátu. Pevně stojíme za našimi sestrami v Izraeli a Palestině a žádáme okamžité zastavení války a násilí. 

EWL důrazně odsuzuje všechny akty války, teroru a násilí vůči ženám a civilistům a vyzývá k okamžitému zastavení palby, propuštění všech rukojmích a k mírovým jednáním. Znovu potvrzujeme svůj závazek k míru a žádáme okamžité příměří.

Trvalý, udržitelný mír a rozhodnutí o tom, co bude dál, nelze učinit bez zapojení a naslouchání těm, kteří a které jsou nejvíce zasaženi/y. V těchto velmi obtížných časech nabízíme bezpodmínečnou podporu civilistům, zejména všem ženám a dívkám zasaženým tímto konfliktem. Vyjadřujeme nejhlubší soustrast všem lidem, kteří utrpěli ztrátu svých blízkých, a s pomocí svých znalostí a zdrojů jsme připraveny podporovat ženské organizace v terénu. EWL také vyzývá mezinárodní společenství, zejména Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN), Bezpečnostní radu a generálního tajemníka Antónia Guterrese, aby plně obnovili Chartu OSN a implementovali rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a její celý program o ženách, míru a bezpečnosti.

Proto vyzýváme všechny zapojené vlády a politické instituce, aby zajistily inkluzivní mírová jednání, na nichž budou 50% podílem zastoupeny ženy: mírové aktivistky a zástupkyně občanské společnosti. Je třeba zajistit efektivní a vysoce kvalitní mírové rozhovory, se zapojením mírových mediátorů a mediátorek a dalších potřebných expertů a expertek.Paralelně s dlouhodobě financovaným a profesionálně facilitovaným procesem smíření, by tento proces měl být založen na doporučeních a potřebách občanské společnosti, přičemž minimálně 50 procent by mělo tvořit ženy.