Připojily jsme se k pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí

Placeholder

Připojily jsme se k pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí

20. 6. 2021

V Praze 4. června se zástupkyně České ženské lobby zúčastnily pochodu proti sexualizovanému a domácímu násilí, který zorganizovaly právničky propojené v uskupení Bez trestu. Cílem této iniciativy je upozornit na nízké tresty pro pachatele domácího a sexualizovaného násilí. Usilují o vytvoření veřejně přístupné databáze všech trestních rozsudků, o povinném vzdělávání soudců a státních zástupců v kontextu sexualizovaného a domácího násilí, a hlavně o změnu ve vnímání těchto trestných činů ze strany široké společnosti.

Česká ženská lobby tuto iniciativu podporuje a děkuje za tuto činnost, která má napomoci, aby bylo násilí na ženách přiměřeně trestáno.