Pracovní skupina Porodnictví při ČŽL nabízí pomoc ukrajinským ženám u nás / Робоча група акушерства ЧЖЛ пропонує допомогу українським жінкам у нашій країні

Placeholder

Pracovní skupina Porodnictví při ČŽL nabízí pomoc ukrajinským ženám u nás / Робоча група акушерства ЧЖЛ пропонує допомогу українським жінкам у нашій країні

29. 3. 2022

Organizace sdružené v pracovní skupině Porodnictví při ČŽL nabízejí ženám přicházejícícm k nám z Ukrajiny informační materiály, telefonickou i online pomoc v ukrajinštině.

Infosheet s funkčními odkazy na jednotlivé služby a materiály najdete v příloze.

Організації, які входять до Робочої групи акушерства ЧЖЛ, ​​пропонують жінкам, які приїжджають до нас з України, інформаційні матеріали, телефонну та онлайн-допомогу українською мовою.

Інформаційний лист із функціональними посиланнями на окремі послуги та матеріали можна знайти у додатку.