Potkali jste se v práci s diskriminací nebo šikanou kvůli sex. orientaci? Situaci LGBT na trhu práce chce začít v ČR nově řešit Genderová expertní komora

Placeholder

Potkali jste se v práci s diskriminací nebo šikanou kvůli sex. orientaci? Situaci LGBT na trhu práce chce začít v ČR nově řešit Genderová expertní komora

20. 4. 2015

Potkali jste se v práci s diskriminací nebo šikanou kvůli sex. orientaci? Situaci LGBT na trhu práce chce začít v ČR nově řešit Genderová expertní komora.

Prosazování rovných příležitostí v zaměstnání je v České republice v posledních letech tematizováno především v souvislosti se ženami, které se na pracovištích stále setkávají s různými podobami diskriminace. Nejsou však jediné. Podle studie realizované Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA), která v roce 2012 mapovala situaci LGBT komunity v evropských zemích, se s diskriminací na pracovišti kvůli sexuální orientaci nebo genderové identitě setkala pětina z téměř 100 000 zapojených respondentů. V konkrétním českém vzorku se potom jednalo o 14 %. Podle Agentury Evropské unie se potom jednotlivé státy EU musejí zasazovat proti diskriminaci LGBT. Změní situaci v ČR nově vzniklá Genderová expertní komora?

Genderová expertní komora (GEK) byla ustavena 9. 4. 2015 a měla by se v rámci ČR stát nezávislou platformou s cílem prosazovat a aktivně podporovat politiku genderové rovnosti. V GEK je sdruženo na osm desítek expertek a expertů s různými specializacemi, pozornost by měla být věnována právě především prosazování rovnosti na trhu práce a měla by tedy zahrnout i návrhy řešení diskriminace LGBT.

Jak uvedla pro LUI tajemnice GEK Nina Fárová: „Jsme v tuto chvíli na úplném počátku. Do budoucna ale počítáme s vytvořením více pracovních skupin, které budou mít na starosti jednotlivá témata. Protože mezi členkami a členy komory jsou mimo jiné i odbornice a odborníci specializující se na témata spojená s LGBT, budou moci pod záštitou komory vznikat také fundované analýzy týkající se této problematiky.“ 

Ačkoliv totiž existují legislativní normy (nejen evropské, ale i ty, jež jsou součástí právního řádu jednotlivých států), které jsou uplatňované v souvislosti s antidiskriminační politikou (nejen) LGBT na pracovišti, mnoho gayů a leseb stále ze strachu z různých postihů svou orientaci tají. Naopak ti, kteří se rozhodnou pro coming out i v zaměstnání, se nezřídka potýkají s vyloučením z pracovního kolektivu, ale příp. i s různými projevy šikany apod., orientace jim často brání také v kariérním postupu. Čas tedy ukáže, zda GEK naplní své plány a napomůže tak k naplnění politiky diverzity i v případě LGBT.