Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

Placeholder

Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

14. 11. 2016

V Praze dne 14. 11. 2016

Tisková zpráva: Pomůže rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ke zvýšení bezpečnosti porodů mimo nemocnici v ČR?

V úterý 15. listopadu 2016 v 10 hodin vyhlásí Evropský soud pro lidská práva (ESLP) dlouho očekávaný rozsudek ve sporu Dubská & Krejzová vs. Česká republika týkající se zajištění zdravotní péčí při porodu mimo nemocnici.

Případ dvou českých žen projednává ESLP od roku 2011. V prosinci 2014 jejich stížnost týkající se omezení osobní svobody při výběru místa porodu zamítl. Odůvodněním bylo, že ESLP není oprávněn zasahovat do nastavení zdravotnického systému národních států. Přitom po věcné stránce dal soud stěžovatelkám za pravdu. Konstatoval, že podmínky pro svobodnou volbu rodiček ohledně okolností a místa porodu jsou v České republice narušovány a že činnost Ministerstva zdravotnictví týkající se dodržování práv rodiček není dostatečná. Soud zároveň uznal, že porod mimo porodnice je, co do rizik, srovnatelný s porodem v porodnici, pokud se jedná o nízkorizikovou rodičku, které asistuje kvalifikovaná porodní asistentka a je zajištěna návazná péče. Obě ženy se proti zamítnutí jejich žádosti odvolaly a nyní se jejich případem zabýval Velký senát ESLP.

Případ paní Dubské a paní Krejzové není ojedinělý. Na české soudy se obracejí i další rodiče a stěžují si například na to, že jim bylo proti jejich vůli zasahováno do průběhu porodu, byli nuceně hospitalizováni nebo byli jinak poškozeni jednáním zdravotníků. Otcové jsou v českých porodnicích protiprávně nuceni zaplatit poplatek, aby mohli být se svojí partnerkou a jejich rodícím se či již narozeným dítětem.

“Doufáme, že rozhodnutí ESLP přispěje k tomu, aby se rodiče, kteří z různých důvodů upřednostňují mimoklinický porod, neocitli zcela mimo systém zdravotních služeb. Pomůže tomu zlepšení postavení porodních asistentek, které jsou kvalifikované poskytovat péči ženám a novorozencům při fyziologickém průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí. Organizace sdružené v České ženské lobby dlouhodobě prosazují, aby si rodiče v ČR mohli svobodně zvolit místo porodu svého dítěte po odborném vyhodnocení všech rizik zdravotních i organizačních, jako tomu je ve většině evropských zemí” říká Ing. Miloslava Kramná, spoluzakladatelka České asociace dul a členka pracovní skupiny pro porodnictví České ženské lobby.  

Česká republika přijala po vstupu do Evropské unie zákony, které umožňují porodním asistentkám poskytovat péči v souladu s evropskými normami. Následně však byly k zákonům vydány Ministerstvem zdravotnictví prováděcí vyhlášky, které práci porodním asistentkám dle mezinárodních standardů znemožňují. Navíc krajské úřady porodním asistentkám protiprávně neudělují registrace pro plnohodnotnou práci a zdravotní pojišťovny s nimi odmítají uzavírat smlouvy.

Česká ženská lobby se připojuje k happeningu Jen tak normálně si porodit, který proběhne v úterý 15. 11. 2016 od 15 hod. na Palackého náměstí před Ministerstvem zdravotnictví.

Kontakty:

Mgr. Alena Frýdlová, prezidentka České komora porodních asistentek a členka pracovní skupiny pro porodnictví České ženské lobby

724 685 042, alena.frydlova@ckpa.cz

Mgr. Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, u ESLP zastupuje stěžovatelku paní Dubskou

607 005 043, zuzana.candigliota@llp.cz

 

Projekt „Hájíme práva žen v ČR“ byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti.

Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Má 30 členských organizací. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby lobbuje a prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Soubory ke stažení: