Patří dvouleté děti do školky?

Placeholder

Patří dvouleté děti do školky?

3. 8. 2017

Napsala Lenka Formánková, členka Výkonného výboru ČŽL pro Hospodářské noviny, 3. srpen 2017

 

  • Neexistují žádné studie, které by dokazovaly, že se tříleté děti adaptují v zařízeních péče o děti lépe než děti dvouleté.
  • Naopak, předškolní péče napomáhá k lepší socializaci dítěte, zvýšení slovní zásoby a celkovému rozvoji kognitivních dovedností.
  • Na větším počtu míst ve školkách nebude tratit ani ekonomika.

 

Kamarádka ze Slovinska mi vyprávěla, jak se vrací po roční rodičovské dovolené do práce. Místo ve školce jí garantuje stát. "U nás zůstáváš doma s dětmi až do jejich tří let," prohodila jsem. "Do tří let?" opakovala nevěřícně. "Takže když máš dvě děti, tak jsi třeba šest let doma? To se musíš vracet hodně těžko do zaměstnání… A to se ty děti nenudí? Moje dítě je z kolektivu nadšené. To, že jde do školky, jsem obrečela hlavně já." Nevěděla jsem, jak jí rozumně vysvětlit, že v České republice převládá mýtus, že pro děti je nejlepší zůstávat do tří let věku doma.

Ovšem v okamžiku třetích narozenin se norma náhle změní. Tytéž děti, které byly celodenně pouze s matkou, nastoupí do školky na osm hodin a matka do práce na plný úvazek.

Školka napomáhá rozvoji dětí

Jako argument pro mýtus, že předškolní péče dětem mladším tří let škodí, slouží studie nestora české psychologie, profesora Matějčka. Jeho výzkum se však týkal pobytu dětí v dětských domovech a v týdenních jeslích. Denní jesle podle Matějčka mohou škodit, pouze pokud v nich dítě zůstává déle než deset hodin! Podle Hany Haškové a Stevena Saxonberga, autorů knihy Péče o nejmenší: boření mýtů, neexistují žádné studie, které by dokazovaly, že se tříleté děti adaptují v zařízeních péče o děti lépe než děti dvouleté.

Naopak ze zahraničních studií vyplývá, že předškolní péče napomáhá k lepší socializaci dítěte, zvýšení slovní zásoby a celkovému rozvoji kognitivních dovedností. Pokud dítě vyrůstá pouze v uzavřeném rodinném prostředí, může se stát, že na něj nebude působit dostatek podnětů, které ke svému rozvoji potřebuje. Aktuální studie OECD o rané péči a vzdělávání (Starting strong 2017) ukazuje významný pozitivní vztah mezi počtem let strávených ve školce a školní úspěšností. Patnáctiletí žáci, kteří navštěvovali předškolní zařízení, dosahovali významně lepších výsledků v testech PISA než jejich spolužáci, které školka minula nebo do ní chodili jen na omezenou dobu.

Desítky tisíc míst chybí

Za měsíc začíná nový školní rok. Podařilo se vám umístit dítě do školky? Máte štěstí. Tisíce dětí jsou v České republice odmítány kvůli nedostatku kapacit. Podle zdrojů ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni odmítnuto 41 tisíc žádostí. Školku ani jesle u nás nenavštěvuje ani jedno z deseti dětí do tří let věku. V jiných státech Evropské unie je přitom běžné, že v tomto stáří do předškolních zařízení dochází až třetina dětí.

Často opakovaným mýtem je, že si investice do služeb v takovém rozsahu nemůže Česko dovolit. Výše zmiňovaná studie OECD přitom ukazuje, že se ekonomicky vyplatí investovat do široce dostupné předškolní péče. To potvrzuje i studie ekonomky Kláry Kalíškové z think-tanku IDEA, podle níž by každé nově vytvořené místo ve školce přineslo do státního rozpočtu 10 tisíc korun.

Čím je to dané? Jednoduše tím, že nedostupnost takovýchto služeb negativně dopadá na ekonomiku rodin i státu. Dlouholetá absence žen na trhu práce z důvodu péče o děti vede ke ztrátě talentů a prohlubování platových rozdílů mezi ženami a muži. Vysoká nezaměstnanost žen s malými dětmi zvyšuje riziko chudoby rodin, zejména rodin sólo rodičů. V neposlední řadě se nedostupnost školek odráží v nízké míře porodnosti v Česku. Rozšíření dostupnosti školek je tedy výhodnou investicí, zvláště do našich dětí.