Otevřený dopis: Už ani jedna oběť // #AniJednejWięcej

Placeholder

Otevřený dopis: Už ani jedna oběť // #AniJednejWięcej

10. 11. 2021

10. listopadu 2021 
v Praze 

Ministr zahraničních věcí 
Jakub Kulhánek, MA 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 – Hradčany 

 

Otevřený dopis: Už ani jedna oběť // #AniJednejWięcej 

 

Vážený pane ministře,  
jménem asociace 36 organizací působících na poli ochrany práv žen, které Česká ženská lobby zastupuje, se na Vás obracíme se žádostí o využití Vašich kompetencí a odsouzení omezování reprodukčních práv žen v Polsku.  

V nedávných dnech informovala média o první známé oběti rozhodnutí polského Ústavního soudu, podle něhož je umělé přerušení těhotenství z důvodu patologie plodu v rozporu s ústavou. Touto obětí je třicetiletá Iza, která zemřela na septický šok. Jak informovala její právní zástupkyně Jolanta Budzowská, lékaři s ohledem na stávající legislativu vyčkávali s intervencí, dokud nepřestane srdce plodu bít. Tato událost zdvihla velkou vlnu solidarity a protestů nejen v Polsku. 

Je evidentní, že tímto ústavním rozhodnutím pozbyly ženy v Polsku základní lidské právo svobodně rozhodovat o svém těle a o svém životě. Život plodu je zde kladen na vyšší úroveň než život ženy, která ho nosí ve svém těle. Média sice píší o první oběti zákazu interrupcí v Polsku, my ovšem zdůrazňujeme, že se jedná o první mediálně známou oběť. Jak ukazují zkušenosti z jiných zemí, které takto drasticky omezují ženám přístup k interrupcím, a jak upozorňuje Světová zdravotnická organizace, zákaz interrupcí nesnižuje jejich počet, ale snižuje počet bezpečných interrupcí. 

Jsme přesvědčeny o tom, že pokud se Polsko řadí mezi vyspělé členské země Evropské Unie, musí se řídit principy demokratického právního státu a nezasahovat takovým barbarským způsobem do práv žen. Vyjadřujeme také znepokojení nad vývojem přístupu k interrupcím v jiných zemích. Více než 30 převážně autoritářských států podepsalo Ženevskou dohodu na podporu ženského zdraví a posílení rodiny, která vylučuje interrupci ze základní zdravotnické péče. Z Evropských států patří mezi signatáře tohoto dokumentu vedle Maďarska a Běloruska i Polsko. 

V době, kdy se na Slovensku, u našich nejbližších sousedů, objevují vládní pokusy o omezování přístupu žen k lékařské péči v souvislosti s interrupcemi a sílí i u nás vliv konzervativních odpůrců lidských práv a svobod, Vás žádáme o vymezení se vůči těmto postupům a o podporu směřování naší společnosti k demokratickým hodnotám a ochraně práv žen a jejich zdraví.  

 S pozdravem 

 Marta Smolíková 
 předsedkyně České ženské lobby 
 email: predsedkyne@czlobby.cz 
 tel: 603 897 582 

Otevřený dopis podporuje Kolektiv Ciocia Czesia.

Soubory ke stažení: