Otevřený dopis České ženské lobby k zajištění naplňování doporučení Světové zdravotnické organizace v souvislosti s reprodukční péčí a pandemií SARS-COV-2

Placeholder

Otevřený dopis České ženské lobby k zajištění naplňování doporučení Světové zdravotnické organizace v souvislosti s reprodukční péčí a pandemií SARS-COV-2

23. 3. 2020

V Praze, 23. března 2020

k rukám předsedy Ústředního krizového štábu
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR
k rukám Ministra zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
 
Úřad vlády ČR
k rukám předsedy vlády České republiky
Ing. Andrej Babiš
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
 

Otevřený dopis České ženské lobby k zajištění naplňování doporučení Světové zdravotnické organizace v souvislosti s reprodukční péčí a pandemií SARS-COV-2

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády,

s velkým napětím sledujeme každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru SARS-COV-2, jakož i rozhodnutí, kterými zajišťujete bezpečí pro všechny občany našeho státu. Moc si vážíme všech takových kroků a plně Vás v nich podporujeme. O to více jsme ovšem překvapeni z Vašeho rozhodnutí omezit přítomnost otců u narození jejich dětí, které je v rozporu s doporučením Světové zdravotnické organizace i rozsáhlých výzkumů týkajících se bezpečí, zdárného průběhu porodu a využití potenciálu podpory bondingu s dopadem na budoucí zdraví celé rodiny. 

Světová zdravotnická organizace v souvislosti s těhotenstvím, porodem a kojením a šířením koronaviru SARS-COV-2 zaručuje každé ženě právo na vysoce kvalitní péči pro bezpečnou a pozitivní zkušenost, která zahrnuje vedle péče o duševní zdraví i zacházení s úctou a důstojností, přítomnost vybrané osoby blízké u porodu, srozumitelnou komunikaci ze strany zdravotnického personálu, nabídku tišících prostředků, a je-li to možné volný pohyb a svobodnou volbu místa porodu. V případě podezření na SARS-COV-2 nebo jeho potvrzení, by měl zdravotnický personál učinit příslušná hygienická opatření ke snížení rizika infekce pro sebe a ostatní, včetně použití vhodného ochranného oděvu.

Vzhledem k tomu, že nebyl potvrzen výskyt koronaviru SARS-COV-2 v plodové vodě ani mateřském mléce žádné infikované ženy, doporučuje dále Světová zdravotnické organizace, aby i ženy-matky, které mají potvrzenou nákazu SARS-COV-2, kojily své děti, aby i rodiče s potvrzenou nákazou koronavirem SARS-COV-2 praktikovali se svými novorozenými dětmi kontakt skin-to-skin a sdíleli s nimi společný pokoj za podmínky dodržování zvýšených hygienických opatření. Dlouhodobě Světová zdravotnická organizace důrazně doporučuje nulovou separaci dětí od jejich matek, tzn. standardně pečovat o matku a její dítě jako o jednu nedělitelnou jednotku.

Zásadní pro snižování rizika šíření koronaviru SARS-CoV-2 je podle Světové zdravotnické organizace dodržování důkladného mytí a desinfekce rukou, používání ochranného oděvu a ochranných masek/roušek. 

Vážený pane předsedo krizového štábu, vážený pane ministře, vážený pane předsedo vlády, apelujeme na Vás, v zájmu ochrany zdraví a života dětí i jejich rodičů, obzvlášť v tomto vypjatém a nejistém období, postupujte v souladu s odbornými doporučeními Světové zdravotnické organizace, zrušte opatření, kterým omezujete přítomnost otců u porodu svých dětí a podpořte zdravotnický personál v dodržování zvýšených hygienických opatření.

                                                                                S úctou

                                                                                          PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.
                                                                                      předsedkyně České ženské lobby

 

Kontakt:

Česká ženská lobby
V luhu 715/6
140 00 Praha 4