Otevřený dopis České ženské lobby k vyváženému zastoupení v poradních orgánech

Placeholder

Otevřený dopis České ženské lobby k vyváženému zastoupení v poradních orgánech

9. 4. 2020

 

V Praze, dne 9. dubna 2020

K rukám zmocněnkyně vlády pro lidská práva
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
 

Otevřený dopis České ženské lobby k vyváženému zastoupení v poradních orgánech

 
Vážená paní zmocněnkyně,

z médií jsme zaznamenali, že vláda obnovila poradní orgán NERV (Národní ekonomickou radu vlády), který má řešit situaci po skončení opatření v souvislosti s Covid-19, žel, do šestnáctičlenného týmu byla zatím navržená jediná žena.  

 

Jak se ukazuje v průběhu nouzového stavu, ženy při řešení současné situace chybí. Ke koronakrizi se  vyjadřují výhradně mužští politici a experti, ve veřejném prostoru chybí ženská perspektiva nahlížení problémů a to navzdory skutečnosti, že dopady krize mají svá genderová specifika, kterým by měla odpovídat i opatření. Navíc ženy jsou ústřední pro zvládnutí současné krize. (1)

Podle dostupných informací základním úkolem NERV je iniciovat a navrhovat zásady a parametry reformy ekonomiky veřejného sektoru, které mají dominantní vliv na podnikatelský sektor, zaměstnanost, veřejné finance, hospodářský růst a transparentnost veřejného sektoru. Ekonomický tým by měl rovněž vyhodnotit funkčnost nastavených bezprostředních záchranných opatření vlády ČR. Na tomto základě by pak měl navrhnout opatření, která jsou možná realizovat v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021 s výhledem na roky 2022 a 2023. (2

Poučme se ze současné situace, a vyjděme z této doby silnější. Pokud prosadíme dobrou praxi rovného zastoupení žen a mužů, která se osvědčila v ekonomicky nejvyspělejších státech, přispějeme nejen ke kvalitě demokracie ale především k rychlejší obnově naší socioekonomické situace. Proto žádáme, aby vláda jednala v souladu se svojí politikou pro rovnost žen a mužů a ve všech komisích a pracovních skupinách, které vznikají a rozhodují o strategiích zvládnutí nejen ekonomické krize, zohledňovala genderovou a věkovou diverzitu.

 

Vážená paní zmocněnkyně, zasaďte se o to, aby ve všech poradních orgánech, které se zabývají mimořádnou situací, bylo paritní zastoupení žen. Bez zapojení žen do řešení krizové situace nemůže vláda dosáhnout úspěchu.   

 

K dopisu přikládáme seznam potenciálních kandidátek do poradního orgánu NERV: 

 • PhDr. Marie Čermáková - sociologický ústav Akademie věd ČR
 • Mgr. Jana Černoušková - zakladatelka společností JKONCEPT a GENDER Consulting
 • Ing. Andrea Ferancová Bartoňová – finanční expertka
 • Ing. Helena Horská, PhD - členka dozorčí rady Raiffeisenbank
 • JUDr. Michaela Chaloupková, MBA - manažerka, členka představenstva ČEZ
 • Mgr. Milena Jabůrková, MA - členka vedení IBM Central Region, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • PhDr. Klára Kalíšková, M.A., Ph.D. - ekonomka, výzkumnice CERGE-EI
 • Simona Kijonková - zakladatelka Zásilkovna
 • Prof. Ing. Hana Machková, CSc. - rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Ing. Drahomíra Mandíková - členka představenstva ASAHI      
 • Prof. Ing. Danuše Nerudová, PhD - ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně
 • Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA, LL.M. - 1. viceprezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
 • prof. Ing. Dr. Drahomíra Pavelková - ekonomka a profesorka v oboru podnikové finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
 • Mgr. Barbara Pertold-Gebická M.A., Ph.D., Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova v Praze
 • doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. - CERGE-EI 
 • prof. Ing. Mária Rezňáková, CSc. - prorektorka, Vysoké učení technické v Brně 
 • doc. PhDr. Iva Šmídová - socioložka, Masarykova Univerzita 
 • PhDr. Alice Němcová Tejkalová - děkanka FSV UK
 • Ing. Lucie Urválková - CFO Uniqa 
 • Ing. Eva Zamrazilová - ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady

 

S úctou,
PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.
předsedkyně České ženské lobby
predsedkyne@czlobby.cz

Česká ženská lobby
V luhu 6
140 00 Praha 4