Otevřený dopis: Apelujeme na zajištění ochrany práv žen a dívek v Afghánistánu

Placeholder

Otevřený dopis: Apelujeme na zajištění ochrany práv žen a dívek v Afghánistánu

19. 8. 2021

 

Vážený pane ministře,

Česká ženská lobby společně s dalšími 30 členskými organizacemi Evropské ženské lobby vyzývá Evropskou unii a všechny její členské státy, aby okamžitě přijaly opatření k zajištění ochrany práv všech žen a dívek v Afghánistánu.

„Jsme hluboce znepokojení situací žen a dívek v Afghánistánu za vlády Talibanu. Všechny naše myšlenky směřují k nim v těchto hrozných časech,” uvedla prezidentka Evropské ženské lobby Réka Sáfrány.

Česká ženská lobby vyjadřuje solidaritu všem afgánským ženám a dívkám. V bezprostředním ohrožení smrtí a násilí ze strany Talibanu se ocitly ženské aktivistky, ochránkyně práv žen, ženy v občanské společnosti, všechny podnikatelky, výzkumnice a ženy s rozhodovací pravomocí.

“Láme nám srdce sledovat zhoršení postavení afghánských žen po letech tvrdé práce těchto žen v přístupu k jejich základním právům na vzdělání, ekonomickou nezávislost a sebeurčení,” řekla ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.

Tato práva jsou zakotvena v základních hodnotách rovnosti žen a mužů v EU, které by se EU měla snažit chránit ve všech svých aktivitách a politikách.

EU a její členské státy musí přijmout okamžitá opatření k zajištění ochrany a bezpečí ochránců práv žen, kterým hrozí okamžitá odveta, a to tím, že jim poskytnou bezpečné cesty, zjednodušené postupy a přístup k azylu. Rovněž by měly být okamžitě zastaveny všechny deportace do Afghánistánu.

 

EU a její členské státy musí také použít všechny prostředky k zajištění dodržování p ráv žen a dívek v Afghánistánu v následujících týdnech nebo měsících, a to vysláním silného signálu, že nebude tolerováno žádné porušování práv žen. Okamžitě musí být zavedeno pečlivé sledování situace a podpora organizací pro práva žen v regionu, aby mohly být přijaty sankce a zapojen Mezinárodní trestní soud v případě porušení práv žen a mezinárodního humanitárního práva.

 

S pozdravem, 

Marta Smolíková předsedkyně ČŽL