Odbornice a odborníci varují: Úřad vlády ohrožuje kvalitu genderových auditů

Placeholder

Odbornice a odborníci varují: Úřad vlády ohrožuje kvalitu genderových auditů

8. 6. 2016

Organizace sdružující expertky a experty v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů kritizují, že Úřad vlády zásadně snížil požadavky na odbornost potřebnou pro provádění tzv. genderových auditů. Oznámily to v otevřeném dopise adresovaném ministru Dienstbierovi. Organizace požadují, aby ministr tento krok vysvětlil a zjednal nápravu.

Genderová expertní komora ČR a Česká ženská lobby dnes odeslaly ministrovi pro lidská práva Jiřímu Dienstbierovi otevřený dopis. Kritizují v něm změny, které Úřad vlády provedl v dokumentu „Standard genderového auditu“. Tyto jsou podle jejich prohlášení v přímém rozporu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

„Ze současné verze Standardu úplně vypadla podmínka, aby audity prováděli lidé se vzděláním v genderových studiích nebo alespoň osoby, které se v tomto tématu orientují,“ vysvětluje hlavní důvod kritiky předsedkyně GEK ČR Veronika Šprincová. Takto výrazné snížení požadavků na odbornost může v důsledku vést k provádění nekvalitních auditů. „Česká republika plánuje tento nástroj prosazování rovnosti žen a mužů více využívat a vyčlenit na provádění genderových auditů peníze z evropských fondů. Pokud však současně nijak nezajistí kvalitu jejich výstupů, budou se tyto výdaje míjet účinkem,“ dodává členka výboru České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

Obě organizace upozorňují i na to, že změny vůbec nebyly projednány s pracovní skupinou, která se na vytvoření standardu podílela. Její členové a členky se svou odborností zaručili za konečné znění dokumentu, neměli však možnost se se změnami seznámit a vyjádřit se k nim.

„S ohledem na zásadní povahu provedených změn i na způsob, jakým byly provedeny, požadujeme, aby Úřad vlády ČR objasnil, proč k nim vůbec došlo. Trváme také na tom, aby jakékoli případné změny byly prodiskutovány se členkami a členy pracovní skupiny,“ shrnuje hlavní požadavky obou organizací Šprincová.

Kontakt: Genderová expertní komora ČR, Veronika Šprincová, sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787