Novou členkou České ženské lobby se stala Asociace pro porodní domy a centra (APODAC)

Placeholder

Novou členkou České ženské lobby se stala Asociace pro porodní domy a centra (APODAC)

5. 12. 2023

Zástupkyně členských organizací se v pondělí 4. prosince 2023 sešly na letošní druhé valné hromadě České ženské lobby.

Schválily jsme přistoupení nové členské organizace Asociace pro porodní domy a centra (APODAC). Zároveň jsme se rozloučily s Ekumenickou akademií, která se rozhodla z ČŽL odejít. Česká ženská lobby tak i nadále čítá 37 členských organizací.

Důležitým bodem programu bylo projednání a schválení nové strategie České ženské lobby na roky 2024–2029.