Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu

Placeholder

Nové rozvojové cíle: Neziskové organizace představily domácí úkoly, jejichž plněním může Česko prospět sobě i světu

13. 10. 2015

Praha – Neziskové organizace navrhují, aby vláda udělala kroky, díky kterým by každý člověk s hendikepem mohl žít doma a nikoli v ústavu nebo připravila nový zákon o snižování závislosti země na fosilních palivech. Tyto a řada podobných návrhů jsou součástí společných podnětů, jak by Česko mělo přispět k takzvaným Cílům udržitelného rozvoje (tzv. SDGs), na nichž se státy OSN shodly před několika dny na summitu v New Yorku.

Cíle OSN tvoří ambiciózní plán ke globálnímu omezení chudoby a diskriminace, ochraně planety a posílení svobody, bezpečnosti a prosperity. Splněny by měly být do roku 2030. Budou vyžadovat příspěvek Jihu a především Severu – tedy rozvojových zemí i bohatých průmyslových států. České neziskové nevládní organizace proto dnes představily iniciativu MĚJ SE K SVĚTU, která přináší podněty, jak by k plnění SDGs měla přistoupit Česká republika.
Vicepremiér Pavel Bělobrádek, který na summitu vedl oficiální vládní delegaci, k novým rozvojovým cílům uvedl:„Udržitelný rozvoj znamená vyvážit zájmy ekonomické a společenské s ochranou přírodních zdrojů. Nikdo asi nebude zpochybňovat nutnost zajistit dostupné vzdělání pro každého, šetrné nakládání se zdroji a boj proti chudobě a porušování lidských práv. Aby tyto cíle nezůstaly jen na papíře, musíme spojit síly napříč sektory, na národní i mezinárodní úrovni. Důležitou úlohu v tomto procesu hraje také věda a inovace, které mohou pomoci řešit složité problémy, jimž v současnosti čelíme, jako jsou například migrace a změna klimatu.“
Iniciativu MĚJ SE K SVĚTU představil ředitel analytického centra Glopolis Petr Lebeda se zástupci čtyř tematických platforem nevládních neziskových organizací (FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, Platforma pro sociální bydlení, Česká ženská lobby a Zelený kruh) i společnosti EDUin, zaměřené na kvalitu vzdělávání.
Petr Lebeda shrnul: „Když dojde na udržitelnost, všechny země jsou rozvojové. Ani v Česku nemají děti z chudých rodin běžně příležitost získat potřebné vzdělání. Od roku 2006 se počet sociálně vyloučených lokalit zvýšil o polovinu. Každá třetí žena se setkala s násilím. Šestina Čechů pravidelně dýchá nadlimitní množství prachu. Navíc patříme k rekordmanům v exhalacích skleníkových plynů na osobu a navzdory vlastním závazkům naše pomoc chudým zemím již čtyři roky stagnuje. Iniciativa MĚJ SE K SVĚTU chce ukázat, že Česko má na víc – v zapojení do mezinárodní spolupráce i v domácích reformách směrem k zelené ekonomice a společnosti bez diskriminace.“
K pěti prioritním oblastem, na něž by se ČR měla podle iniciativy v rámci naplňování nové rozvojové agendy zaměřit, patří:

VZDĚLÁVÁNÍ PRO 21. STOLETÍ VE SPOLEČNÉ ŠKOLE (EDUin): Takové vzdělávání, které nediskriminuje a vybavuje dovednostmi pro život v 21. století, je otevřené světu kolem a podporuje učitele v jejich práci.  

SOUDRŽNÁ A ROZMANITÁ SPOLEČNOST (Platforma pro sociální bydlení): Solidarita a přístup k základním službám, které pomáhají předcházet chudobě, společenským konfliktům a vyloučení, odlišnost jako obohacení společnosti.

ROVNOST MUŽŮ A ŽEN (Česká ženská lobby): Odmítnutí násilí na ženách, uznání neplacené práce žen, zajištění péče z veřejných zdrojů, odstranění platové nerovnosti a chudoby žen, podpora zastoupení žen v politice.  

ZELENÁ, INOVATIVNÍ EKONOMIKA (Zelený kruh): Více místa pro přírodu v krajině a menší emise skleníkových plynů i podpora inovací, jež sníží plýtvání surovinami, energií i potravinami.

SPOLUPRÁCE SE SVĚTEM (FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci): Větší finanční podpora pro zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, včetně přispění k řešení situace uprchlíků, důraz na efektivitu využívání prostředků, posílení role ČR v multilaterální diplomacii, ochrana lidských práv.  
Dokument, shrnující jednotlivá témata a potřebné kroky, je v příloze této tiskové zprávy a také na webové stránce:www.mejseksvetu.cz.