Nová příručka porodníků rozčílila politiky i ženskou lobby. Chtějí omluvu

Placeholder

Nová příručka porodníků rozčílila politiky i ženskou lobby. Chtějí omluvu

13. 9. 2021

Mezi lékaři, porodními asistentkami i ochránci lidských práv to vře. Důvod? Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) nedávno schválila nová doporučení pro tzv. komplexní péči o těhotné ženy. Podle kritiků ale jedna textová část dokumentu přisuzuje ženám neuctivou pozici. Napsali proto otevřený dopis, ve kterém po gynekologické společnosti žádají omluvu a revizi dokumentu, věcí se možná budou zaobírat vládní výbory. Lékaři si ale stojí za svým, kritiku odmítají.

Pro Deník.cz napsala Kamila Minaříková, 11. 9. 2021

Co je jádrem sporu? Kritizovaný odstavec je uvedený v postupech pro takzvanou dispenzární prenatální péči. Lékaři v něm vysvětlují role a vztahy mezi registrujícím gynekologem, specializovaným pracovištěm, porodnicí a plátci zdravotní péče.
Pomáhají si ilustračním modelem, ve kterém je hned v úvodu zmíněná pasáž:  „Pokud jde o kompetence a zodpovědnost jednotlivých rolí, tak s trochou nadsázky si lze registrujícího gynekologa představit jako rodiče, zákonného zástupce a těhotnou ženu jako nezletilou dceru, která zahájila povinnou školní docházku,“ stojí v dokumentu.

Specializovanému zdravotnickému pracovišti přisuzuje metodika roli školy, porodnici pak přirovnává k odjezdu do školy v přírodě nebo školní výlet, odkud se po „prázdninách-šestinedělí“, vrátí zdravá žena se zdravým dítětem zpět domů.

Otevřený dopis 
Česká ženská lobby napsala otevřený dopis a požaduje za neuctivý příměr omluvu a revizi celého dokumentu, protože shledala, že dokument nereflektuje platnou legislativu, ani nejnovějšími poznatky vědy a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Mezi podepsanými je i poslankyně Olga Richterová (Piráti). 

„Vztah gynekolog-klientka/pacientka takto nastaven být rozhodně nemá a právně ani tak nastaven není. Lékař za ženu a její dítě zodpovědný není, je „pouze“ zodpovědný za službu, kterou poskytuje,“ píše v otevřeném dopise poslankyně. „Na ženě je vždy to finální rozhodnutí, jakou a jestli vůbec nabízenou službu využije. V tomto ohledu je potřeba klást velký důraz na komunikaci poskytovatele a příjemce péče, na edukaci a informovaný souhlas,“ doplňuje.

S dokumentem nesouhlasí ani nezávislý senátor a zároveň známý tuzemský porodník Ondřej Šimetka. „Autor zcela nepochopitelně použil naprosto bizarní příměr, který je k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům totálně neuctivý,“ kritizuje lékař. „Vím, chci věřit, že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji,“ říká docent Šimetka, který je přednostou zmíněného gynekologicko-porodnického oddělení ostravské FN.

Autoři kritiku odmítají 
Předseda ČGPS ČLS JEP Vladimír Dvořák ale jakoukoliv kritiku odmítá. „Zásady dispenzární péče v těhotenství je materiál, který vytvořili zástupci porodníků- příslušná sekce ČGPS ČLS JEP. Výbor společnosti je schválil a je přesvědčen, že jde o krok směrem ke zkvalitnění péče o těhotnou ženu a k jejímu většímu komfortu,“ zdůrazňuje Dvořák.

Podle něho podepsaní pod otevřeným dopisem napadají úvod článku, který byl publikován v lékařském časopise a který přibližuje dokument lékařům. „Konkrétně je napadáno jedno přirovnání, které zjevně někteří nepovažují za vhodné. O reakcích na článek budeme hovořit na jednání výboru společnosti. Nepředpokládám, že na obsahu odborného doporučení budou zástupci porodníků chtít činit změny,“ doplňuje.
 

Zpochybnil, že by kritici byli o poznatcích nejmodernějších poznatků informováni lépe, než odborníci. „Na výpady proti českému porodnictví, které je stále na světové špičce, jsme si již za léta jejich trvání zvykli,“ dodává Vladimír Dvořák.

Pod otevřeným dopisem je podepsána také dula, politoložka a jak sama sebe nazývá, kněžka, Lilia Khousnoutdinova, která na sociálních sítích upozornila na problém fotkou s hashtagem #NejsemSkolacka.

Vloží se do kauzy ministerstvo? 
Předsedkyně České ženské lobby a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů Marta Smolíková předala otevřený dopis zmocněnkyni vlády pro lidská práva Heleně Válkové. Připustila také, že by se dokumentem, pokud  ČGPS ČLS JEP svůj postoj nezmění a neomluví se, mohla Rada zabývat, případně zváží, zda záležitost nepřednese ministerstvu zdravotnictví.

„Bohužel dokument přesně vystihuje postoj některých porodníků vůči ženám a znovu ukazuje jejich úsilí držet oblast čistě ve svých rukou. Dokument plně opomíjí i roli porodních asistentek, které mají vysokoškolské vzdělání a pokud porod probíhá dobře, jsou zcela kompetentní ho vést. Tak jako je to běžnou praxí v zahraničí, kde porodní asistentka provází ženu i celým těhotenstvím. V Česku je ale pozice porodních asistentek stále pošlapávána,“ dodává Smolíková.