Mýty a fakta, které se pojí s Istanbulskou úmluvou

Placeholder

Mýty a fakta, které se pojí s Istanbulskou úmluvou

4. 10. 2018

S Istanbulskou úmluvou se pojí mnoho mýtů a dezinformací. Přečtěte si novou brožuru, která je vyvrací.

Z úvodu brožury:

"Sociální sítě a internet se staly důležitým zdrojem informací. V poslední době je však také zahlcují vlny falešných zpráv, polopravd a mýtů. Přestože většinu z nich lze jednoduše rozeznat a vyvrátit, ne každý má možnost věnovat ověřování informací čas a energii. Řada překroucených informací a mýtů se v současnosti šíří také o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě). Některé z nich působí bizarně a neuvěřitelně..."

Úmluva prosazuje tzv. gender ideologii. Podňěcuje nenávist mezi ženami a muži. Neuznává existenci násilí na mužích. Je zbytečná a nepřinese nic nového...

Jak je to doopravdy?

Přečtěte si brožuru "Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta", kterou vydal Úřad vlády České republiky na základě doporučení vládního Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. 

 

Podpořte petici za přijetí opatření proti násilí na ženách.