MDŽ jako lidskoprávní svátek

Placeholder

MDŽ jako lidskoprávní svátek

8. 3. 2016

Mezinárodní den žen byl za předlistopadového režimu jedním z protežovaných svátků, zřejmě i kvůli tomu, že nemá žádný náboženský základ. Z kalendáře ale nevymizel, ostatně jeho tradice sahá až do doby před 1. světovou válkou. 

Jak oslavovat, pokud vůbec, MDŽ v dnešní době? Nejen o tom mluví ve vysílání Českého rozhlasu Plus ředitelka Gender Studies Helena Skálová a členka výboru ČŽL spolu s předsedkyní České ženské lobby Janou Chržovou. 

Obě se shodují na tom, že je Mezinárodní den žen důležitý. „Dnes si můžeme připomínat to, jakou cestu ušlo hnutí za rovnoprávnost žen a mužů od těch počátků, kdy šlo o úsilí o volební právo, vůbec zákonná práva, do dnešního dne, kdy stále ještě máme kam jít, aby skutečně nastala reálná rovnost, i když už ji máme před zákonem,“ říká Helena Skálová. 

„Tento svátek je slaven opravdu mezinárodně a velmi výrazně právě mladší generací, protože je pojímán jako lidskoprávní svátek,“ osvětluje Jana Chržová proměnu oslav v dnešní době. Svátek spojovaný za minulého režimu s karafiáty patřil mezi věci, které byly zneužity, což vedlo v 90. letech k odporu ke slavení MDŽ. 

Tento den, jak upřesňuje Skálová, je uznaný OSN a na mezinárodní úrovni se připomíná. „Úroveň rovnoprávnosti žen a mužů a vlastně ochrany lidských práv žen je po celém světě různá a v různých částech světa se řeší jiné problémy,“ pokračuje Skálová. 

Podle Chržové existují velké rozdíly na různých místech, neznamená to ale, že v České republice není co řešit. Problém, který vidí Skálová v naší společnosti, je hlavně nerovnost na pracovním trhu, na kterou má negativní dopad mateřství, s čímž souvisí i přes 20% genderový platový rozdíl. 

Další problémem je násilí na ženách, o kterém mluví Chržová a které je problémem i v české společnosti. „Zhruba jedna třetina ženské populace ve svém životě zažila nějakou formu násilí, případně sexuálního násilí, jedna polovina nějakou formu obtěžování,“ nabízí Chržová konkrétní čísla. To podle ní ukazuje, jak si jako společnost fakticky stojíme s genderovou rovností. 

Celý příspěvek si můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu Plus. (proklik na link pod textem)