Manifest ČŽL k Mezinárodnímu dni žen 2023

Placeholder

Manifest ČŽL k Mezinárodnímu dni žen 2023

7. 3. 2023

 

MANIFEST ČESKÉ ŽENSKÉ LOBBY K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN 2023

 

Hájíme tvé právo na to, být jaká chceš. 

Ať jsi, jaká jsi, hájíme tvé právo na spravedlivou společnost.

 

Jsme Česká ženská lobby, sdružení 37 českých proženských organizací.

Hájíme práva všech žen bez ohledu na původ, rasu, náboženství, věk, sexuální orientaci či politické názory. 

Hájíme právo žen na společenskou, politickou a ekonomickou rovnost s muži, a zároveň hájíme právo žen žít podle vlastních hodnot a plnit si rozmanité životní cíle.

 

K Mezinárodnímu dni žen se, stejně jako ženy před sto lety, hlásíme o svá práva a povinnosti.

 

Právo na bezpečí 

Hlásíme se o právo cítit se bezpečně doma i venku. Některé druhy násilí zažívají podle průzkumů hlavně ženy - sexuální násilí a domácí násilí. Přesto zatím Česko nepřijalo Úmluvu proti násilí, která tento společenský problém jasně pojmenovává a nabízí komplexní návod k jeho řešení. Pojďme to změnit!

Právo rozhodovat o vlastním těle 

Hlásíme se o právo zacházet se svým tělem, jak uznáme za vhodné. Nesouhlas před sexem nebo při něm zákon stále ještě nebere jako znásilnění. Dostupnost interrupcí v současnosti  závisí na státní příslušnosti i finančních možnostech zájemkyň/pacientek. Ztěžuje to nejen situaci uprchlic z Ukrajiny, ale i všech ostatních žen v nepříznivých ekonomických poměrech.  Přání žen při porodu jsou i v dnešní době často přehlížena. Pojďme to změnit!

Právo na spravedlivé odměňování

Hlásíme se o své právo dostávat spravedlivou odměnu za odvedenou práci. Nejen že ženy v Česku vydělávají v průměru o zhruba 16 % méně než muži, jejich práce pro rodinu a v domácnosti není hodnocena vůbec. Péče je totiž také práce. Nižší příjmy žen v produktivním věku znamenají i jejich ohrožení chudobou ve věku důchodovém. Přitom většinou pracují na dvě směny - v zaměstnání a pro své blízké. Pojďme to změnit!

Právo a povinnost pečovat o děti pro oba rodiče 

Hlásíme se o právo a povinnost sdílet péči o potomky s jejich otci. Podle výzkumů se zapojení otce do péče o malé dítě odráží pozitivně jak v jejich pevnějším vzájemném vztahu, tak ve stabilnějším vztahu rodičů. Přes tyto poznatky, a narozdíl od severských zemí nebo Německa, Česko nepodporuje systematické zapojení otce do péče o dítě v prvních měsících a letech života. Pojďme to změnit!

Právo a povinnost podílet se na řízení společnosti  

Hlásíme se o právo a povinnost rozhodovat zodpovědně o důležitých společenských problémech. Ačkoliv polovinu české populace tvoří ženy, jejich zastoupení v zákonodárných a výkonných orgánech se průměrně pohybuje kolem 20 %. V manažerských pozicích je to kolem 30 %. Společnost tak přichází o důležitý vklad, kterým ženy odborností i svými specifickými životními zkušenostmi mohou přispět k rozvoji spravedlivé společnosti. Pojďme to změnit!

Právo na příznivé životní prostředí

Hlásíme se o právo na klimatickou spravedlnost a zdravou planetu. Zisky z drancování životního prostředí a negativní dopady této činnosti jsou nerovnoměrně rozděleny. Důsledky klimatické krize dopadají hůře na znevýhodněné a zranitelné skupiny, včetně žen. Současná politická reprezentace věnuje málo pozornosti klimatickým změnám a systémovým možnostem jejich zpomalení, včetně konceptu udržitelnosti. Pojďme to změnit!

 

Podporujte ženy ve svém okolí. Podporujte organizace, které se veřejně zasazují za práva žen a rovnost žen a můžu. Nebojte se ozvat!

“Trvalo mi docela dlouho, než jsem našla svůj hlas. Ale teď, když ho mám, nebudu zticha.” Madeleine Albright

“Feministkou a feministou je kdokoliv, kdo uznává rovnost a úplnou humanitu žen i mužů.” Gloria Steinem

“Feminismus je pro každého.” bell hooks


Projekt Hlas proti násilí (LP-HRMGSC-003) je realizován v rámci programu, který je spolufinancován z Norských fondů 2014-2021.