Magistrát hlavního města Prahy podpořil apel za znovuotevření dětských skupin

Placeholder

Magistrát hlavního města Prahy podpořil apel za znovuotevření dětských skupin

22. 4. 2021

Vážený pane ministře, 

dovolte mi, prosím, abych Vás tímto dopisem požádal o souhlas Vašeho resortu s co nejčasnějším termínem otevření dětských skupin. 

V hlavním městě Praze se nachází téměř 200 z 1 100 dětských skupin  registrovaných v České republice. Starají se až o 2 700 dětí a dlouhodobě  jsou jedním pilířů pražského systému předškolní péče a vzdělávání.  

Současná situace, kdy jsou dětské skupiny uzavřeny, představuje  významnou zátěž nejen pro děti, které opatřeními bránícími setkávání lidí  trpí zdaleka nejvíce, ale i pro pracující rodiče. 

Zároveň trvající uzavření dětských skupin může být dnes považováno za  diskriminační, vzhledem k otevření mateřských škol od 12. dubna t. r.  nejen pro děti s povinným předškolním vzděláváním, ale i pro děti, na něž  se vztahuje výjimka umožněná Mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN, tedy pro děti  pracovníků IZS a kritické infrastruktury. Děti těchto pracovníků, které v  rámci předškolní péče navštěvují dětské skupiny, oproti tomu musí nadále  zůstávat doma. 

Po poradě se zřizovateli dětských skupin jsem přesvědčen, že dětské  skupiny mohou být v Praze otevřeny velmi rychle, v řádu jednoho až dvou  dnů. Za hlavní město Prahu bych proto rád podpořil jejich apel, jakož i apel  České ženské lobby, z. s. a dalších zainteresovaných aktérů, o co  nejčasnější otevření dětských skupin. 

Předem děkuji za Vaše laskavé zvážení mé žádosti. 

Se srdečným pozdravem 

PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. 

radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání